Construcción de átomos


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Construcción de átomos
Mô tả Actividad diseñada para aprender a dibujar átomos con el modelo de Bohr. Investigar cómo se forman los cationes y aniones. Descubrir que són los isotopos y su establidad.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Spanish
Từ khoá átomo, anión, catión, ión, isótopo, número atómico, número másico
Mô phỏng Tạo dựng một nguyên tử (HTML5), Tạo dựng một nguyên tử


Tác giả Miriam Pujadas
Email liên lạc m.pujadas.lopez@gmail.com
Trường / Tổ chức Ins illa de rodes
Ngày đăng ký 11/01/2018
Ngày cập nhật 02/02/2018