Modelos Atomicos


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Modelos Atomicos
Mô tả Conjunto de Actividades para el bloque 4 del temario de secundaria de ciencias 2 énfasis en Física. Trabajo colaborativo de la academia de Física con la Lic. Brisa Ximena Aguilar Castillejos
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha (Mexico)
Từ khoá Atomos, Modelos, Rozamiento
Mô phỏng Bong bóng và tĩnh điện (HTML5), Tạo dựng một nguyên tử, Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi, Phòng thí nghiệm ảo, Mô hình Nguyên tử Hydrogen


Tác giả Andrés Gualberto Palomo Cuevas
Trường / Tổ chức Escuela Secundaria Técnica no. 17
Ngày đăng ký 11/05/2017
Ngày cập nhật 11/05/2017