Exploring (proportional) Density Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Exploring (proportional) Density
Mô tả This activity is designed to give students a real-world context for proportional relationships by exploring mass, volume, and density. After open play, students complete a guided activity with class discussions to discover that mass and volume are in a proportional relationship, and the constant of proportionality is the item's density.
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá constant of proportionality, density, linear, proportional relationships
Mô phỏng Mật độ


Tác giả Mary Burr
Email liên lạc mary.burr2@gmail.com
Trường / Tổ chức FSUS
Ngày đăng ký 06/07/2016
Ngày cập nhật 06/07/2016