energi Potensial Pegas


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề energi Potensial Pegas
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Chứng minh
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Indonesian
Từ khoá EP
Mô phỏng Định luật Hooke (HTML5)


Tác giả Putut Hartono
Trường / Tổ chức SMP Negeri 36 Purworejo
Ngày đăng ký 27/04/2016
Ngày cập nhật 27/04/2016