percobaan interferensi dengan berbantuan program phet


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề percobaan interferensi dengan berbantuan program phet
Mô tả Percobaan interferensi dengan menggunakan metode phet tidak harus dilakukan di laboratorium, tetapi dapat di kelas dengan anak browsing program phet
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Indonesian
Từ khoá percobaan interferensi
Mô phỏng Giao thoa sóng


Tác giả rini wahyuningsih
Email liên lạc riniaisy@gmail.com
Trường / Tổ chức sma n 1 kalibawang
Ngày đăng ký 17/04/2016
Ngày cập nhật 17/04/2016