Phet Skate Park Inquiry Lab and Graphical Modelling Activity


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Phet Skate Park Inquiry Lab and Graphical Modelling Activity
Mô tả Lesson plan, agenda, and activity for NGSS aligned inquiry into energy. includes 3 piece, tutorial formatted worksheets and a graphical modeling formative assessment to check mathematical skills.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá energy, friction, hookes, kinetic, park, potential, skate
Mô phỏng Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5), Công viên trượt ván: Những điều cơ bản, Ma sát


Tác giả Briana Clarke
Email liên lạc clarkeb7@stanford.edu
Trường / Tổ chức Denman Middle School
Ngày đăng ký 20/03/2016
Ngày cập nhật 20/03/2016