Level 1 - Momentum Lab by Stephen N. Clontz, M. Ed.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Level 1 - Momentum Lab by Stephen N. Clontz, M. Ed.
Mô tả An introduction to momentum that uses data analysis. Level 1 (Minimum Difficulty)
Chủ đề Khác, Vật lý
Cấp độ K-5, Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Chứng minh, Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá momentum
Mô phỏng Va chạm


Tác giả Stephen N. Clontz, M. Ed.
Email liên lạc sclontz@whiteville.k12.nc.us
Trường / Tổ chức Whiteville City Schools
Ngày đăng ký 10/06/2015
Ngày cập nhật 10/06/2015