Completing a circuit


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Completing a circuit
Mô tả completing a circuit inquiry based investigation
Chủ đề Vật lý
Cấp độ K-5
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá circuit, conductor, electricity introduction, insulator
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.


Tác giả Annie Cai
Trường / Tổ chức Hunter
Ngày đăng ký 16/03/2015
Ngày cập nhật 16/03/2015