Under Pressure _ Lab Activity Packet


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Under Pressure _ Lab Activity Packet
Mô tả An online lab that incorporates data collection, data analysis, graphing, and differentiated instruction.
Chủ đề Hoá học, Khoa học về trái đất, Khác, Vật lý
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Câu hỏi củng cố, Khác, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá analysis, atm, data, kpa, pressure, psi
Mô phỏng Áp suất


Tác giả Stephen N. Clontz, M. Ed.
Email liên lạc sclontz@whiteville.k12.nc.us
Trường / Tổ chức Whiteville City Schools
Ngày đăng ký 23/10/2014
Ngày cập nhật 23/10/2014