Balloons and Electrostatics Student Guide


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Balloons and Electrostatics Student Guide
Mô tả
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá static electricity electrostatics balloon
Mô phỏng Bong bóng và tĩnh điện


Tác giả Keith Duda
Trường / Tổ chức Wilson High School
Ngày đăng ký 16/09/2014
Ngày cập nhật 16/09/2014