Alpha Decay investigations Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Alpha Decay investigations
Mô tả This is a guided-inquiry lab that could be used as homework or with a substitute in either chemistry or physics. Learning Goals: Students will be able to: Explain alpha decay process.Explain what half-life means in terms of single particles and larger samples.
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá alpha, decay, inquiry, phet
Mô phỏng Phóng xạ Alpha


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 29/04/2012
Ngày cập nhật 04/05/2017