Energy Skate Park Basics Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Energy Skate Park Basics
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá energy, kinetic energy, middle school, potential energy
Mô phỏng Công viên trượt ván: Những điều cơ bản


Tác giả Noah Podolefsky
Email liên lạc noah.podolefsky@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 21/02/2012
Ngày cập nhật 21/02/2012