Molecules and Light-inquiry for high school Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Molecules and Light-inquiry for high school
Mô tả Major topic: Relating radiation to your life on a molecular level Learning Goals: Students to be able to A.Design experiments to describe how some types of electromagnetic radiation may interact with molecules found in large amounts in our atmosphere. B.Relate the amount of energy of the electromagnetic radiation to resulting molecular motion. C.Use ideas about radiation and molecular motion to explain some common phenomena.
Chủ đề Hoá học, Khoa học về trái đất
Cấp độ Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Câu hỏi củng cố, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá electromagnetic, gas, gold star, greenhouse, infrared, inquiry, microwave, molecule, ozone, phet, radiation, ultraviolet
Mô phỏng Phân tử và ánh sáng


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 06/08/2011
Ngày cập nhật 06/08/2011