PhET Collision Lab Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề PhET Collision Lab
Mô tả Inquiry based lesson. I used this in class with a calculus-based intro physics course. Can be used as a 90 minute or 50 minute lesson. See notes doc.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá conservation of momentum, elasitc, inelastic.
Mô phỏng Va chạm (HTML5), Va chạm


Tác giả Wendy Adams
Email liên lạc wendy.adams@colorado.edu
Trường / Tổ chức University of Northern Colorado
Ngày đăng ký 05/11/2010
Ngày cập nhật 12/03/2021