Exploring electric charges


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Exploring electric charges
Mô tả Students explore the interaction between charged objects, or charged and neutral objects.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá attraction, electric charges, repulsion
Mô phỏng Bong bóng và tĩnh điện, John Travoltage


Tác giả dorina kosztin
Trường / Tổ chức univ of missouri columbia
Ngày đăng ký 18/10/2010
Ngày cập nhật 18/10/2010