Phet Nuclear Fission Simulation Lab Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Phet Nuclear Fission Simulation Lab
Mô tả This is basically the same lab as K.Gates but I made a few modifications to some of the questions
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá nuclear energy, nuclear fission
Mô phỏng Sự phân hạch


Tác giả Drew Isola
Email liên lạc disola@alleganps.org
Trường / Tổ chức Allegan High School
Ngày đăng ký 17/03/2010
Ngày cập nhật 21/03/2010