Intro to Photoelectric Effect Interactive Lecture Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Intro to Photoelectric Effect Interactive Lecture
Mô tả These are lecture notes, including many concept questions and interactive lecture demos, for a 2-3 day introduction to the Photoelectric Effect in a sophomore level modern physics course. For more details about the course, please see: http://per.colorado.edu/modern. Please email phethelp@colorado.edu if you are a teacher and would like a solution key.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Cao cấp, Cao đẳng - Nhập môn
Loại Chứng minh, Câu hỏi củng cố
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Quantum Mechanics, charge, current, electricity, induce, phet activity, photon
Mô phỏng Hiệu ứng Quang điện


Tác giả Sam McKagan, Kathy Perkins and Carl Wieman
Email liên lạc sam.mckagan@gmail.com
Trường / Tổ chức University of Colorado
Ngày đăng ký 13/02/2007
Ngày cập nhật 09/01/2011