Waves on a String (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.

Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Waves on a String (Inquiry Based)
Mô tả The students will use the simulation to learn the goals through an inquiry approach.There is a pre/post test provided. This lesson has been updated for the HTML sim and has a remote lab for students working individually at home. https://docs.google.com/document/d/1_qiaLNltKZ3zrMiI0U0UOJqcWUGz6dz0yanoWsVhriQ/edit?usp=sharing Learning Goals: Students will be able to discuss wave properties using common vocabulary and they will be able to predict the behavior of waves through varying medium and at reflective endpoints. I made the pre/post test into a power point for using with clickers and have included a few questions adapted from other sources.
Chủ đề Toán, Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Chứng minh, Câu hỏi trắc nghiệm, Học từ xa, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Light, Radiation, amplitude, frequency, math, phet activity, remote, sine, wave
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây (HTML5)


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET CU Boulder
Ngày đăng ký 30/07/2005
Ngày cập nhật 06/04/2020