The gas laws


Download barcha fayllar .zip formatida siqilgan


Sarlavha The gas laws
Tavsif The gas laws. Charles (Regnault) -> p = constant Variables T -> V Gay-Lussac -> V = constant Variables T -> p Boyle(-Mariotte) -> T = constant V -> p Avogadro -> p= constant T = constant Variables N -> V
Fan Fizika, Kimyo
Daraja O‘rta maktab, Yuqori maktab
Tur Laboratoriya, Uy vazifa
Davomiylik 60 minut
Javoblar Kiritilgan Ha
Til Inglizcha
Kalit so‘zlar Avogadro law, Boyle-(Mariotte) law, Charles (Regnault) law, Gay-Lussac law
Simulyatsiya(lar) Gaz xossalari (HTML5)


Muallif(lar) Roland Van Kerschaver
Maktab/Tashkilot Royal Atheneum Bruges
Topshirilgan sana 8/28/19
Yangilangan sana 8/29/19