The gas laws


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov The gas laws
Popis The gas laws. Charles (Regnault) -> p = constant Variables T -> V Gay-Lussac -> V = constant Variables T -> p Boyle(-Mariotte) -> T = constant V -> p Avogadro -> p= constant T = constant Variables N -> V
Predmet Chémia, Fyzika
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Yes
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Avogadro law, Boyle-(Mariotte) law, Charles (Regnault) law, Gay-Lussac law
Simulácia Vlastnosti plynu (HTML5)


Autor(i) Roland Van Kerschaver
Kontaktný email roland.van.kerschaver@proximus.be
Škola / Organizácia Royal Atheneum Bruges
Dátum odoslania 28.8.2019
Dátum aktualizácie 29.8.2019