The gas laws


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel The gas laws
Beskrivelse The gas laws. Charles (Regnault) -> p = constant Variables T -> V Gay-Lussac -> V = constant Variables T -> p Boyle(-Mariotte) -> T = constant V -> p Avogadro -> p= constant T = constant Variables N -> V
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord Avogadro law, Boyle-(Mariotte) law, Charles (Regnault) law, Gay-Lussac law
Simuleringer Gas Properties (HTML5)


Forfattere Roland Van Kerschaver
Skole / Organisasjon Royal Atheneum Bruges
Lastet opp 28.08.19
Oppdatert 29.08.19