Isotopes PhET Activity


Download Bütün dosyaları sıkıştırılmış bir zip arşivi olarak indirebilirsiniz


Başlık Isotopes PhET Activity
Açıklama This is a guided inquiry activity that explores some of the important concepts around isotopes. Please feel free to email me any feedback, comments, questions, or data from your classroom.
Ders Kimya
Seviye Lise
Tür Rehberli Etkinlik
Süre 60 dakika
Dahil Edilen Yanıtlar Hayır
Dil İngilizce
Anahtar Kelimeler Isotopes, average atomic mass, carbon dating
Simülasyon(lar) İzotoplar ve Atomik Kütle (HTML5)


Yazar(lar) Brian Moshofsky
Okul / Kurum Cindy Avitia High School
Gönderildiği tarih 25.09.2016
Güncellendiği tarih 29.09.2016