Isotopes PhET Activity


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Isotopes PhET Activity
Beskrivelse This is a guided inquiry activity that explores some of the important concepts around isotopes. Please feel free to email me any feedback, comments, questions, or data from your classroom.
Emne Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Isotopes, average atomic mass, carbon dating
Simuleringer Isotoper og Atommasse (HTML5)


Forfattere Brian Moshofsky
Skole / Organisasjon Cindy Avitia High School
Lastet opp 25.09.16
Oppdatert 29.09.16