Isotopes PhET Activity


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Isotopes PhET Activity
Popis This is a guided inquiry activity that explores some of the important concepts around isotopes. Please feel free to email me any feedback, comments, questions, or data from your classroom.
Predmet Chémia
Úroveň Stredná škola
Typ Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Isotopes, average atomic mass, carbon dating
Simulácia Izotopy a atómová hmotnosť (HTML5)


Autor(i) Brian Moshofsky
Škola / Organizácia Cindy Avitia High School
Dátum odoslania 25.9.2016
Dátum aktualizácie 29.9.2016