เสียง

เสียง หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
 • เสียง
 • คลื่น

เนื้อหา

 • เสียง
 • คลื่น

คำอธิบาย

สถานการณ์จำลองนี้จะนำคุณไปสู่การมองเห็นคลื่นเสียง สามารถปรับเปลี่ยนความถี่ หรือ ความดัง และคุณสามารถเห็นหรือได้ยินว่าคลื่นเปลี่ยนแปลงอย่างไร มีการเคลื่อนที่ผู้ฟังไปรอบๆ และได้ยินสิ่งที่เธอได้ยิน

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • อธิบายว่าเสียงที่แตกต่างกันมีรูปแบบ, อธิบาย และ เกิดขึ้นได้อย่างไร
 • ออกแบบวิธีที่จะกำหนดอัตราเร็ว, ความถี่, คาบ และ ความยาวคลื่นของรูปแบบคลื่นเสียง
เวอร์ชัน 2.19

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปรนัย ฟิสิกส์
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การสาธิต
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Visualization and Visual Illusions SIM Homework การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Kathy Perkins, Carl Wieman อุดมศึกษา-บทนำ การบ้าน ฟิสิกส์
Wave unit (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
EM wave analogy tutorial การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Noah Podolefksy อุดมศึกษา-บทนำ ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Wave demonstrations: water, sound, light (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การสาธิต
คำถามเชิงแนวคิด
ฟิสิกส์
Wave clicker questions (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
คำถามเชิงแนวคิด ฟิสิกส์
Sound: An Introduction (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
คำถามเชิงแนวคิด
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Sound_Inquiry for Middle School การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET PhET Middle School Team ม.ปลาย
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง
คำถามเชิงแนวคิด
ฟิสิกส์
Sound and Wave Basics การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Dr. Wendy Adams and the Acoustical Society ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ต้น
การบ้าน ฟิสิกส์
Inquiry Activity: Waves การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Christina Zaccagnino ม.ต้น ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
อื่นๆ ฟิสิกส์
เคมี
คณิตศาสตร์
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ วิทยาศาสตร์โลก
เคมี
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
Sound Simulation Homework II ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Kathy Perkins, Carl Wieman ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การบ้าน ฟิสิกส์
Sound Simulation Homework ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Kathy Perkins, Carl Wieman อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การบ้าน ฟิสิกส์
Phet Simulering For waves - in Norwegian Todd Nore ม.ปลาย การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
Atividade Experimental_ 8º ano_Velocidade do som no ar e fenómenos acústicos Carlos Saraiva, Inês augusto, Alexandrina Candeias e Albino Rafael Pinto ม.ต้น Remote
การสาธิต
ชี้แนะ
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Som Cremilson Souza ม.ปลาย ชี้แนะ ฟิสิกส์
Roteiro Para Utilização do Aplicativo Sobre Ondas Guilherme Wendell Monção ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ ชีววิทยา
เคมี
ฟิสิกส์
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
PHET Digtial Wave Lab Martin Hofkamp ม.ต้น
K-5
ม.ปลาย
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
The Doppler Effect Craig Reuter ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Sound Wave Introduction Kristi Goodwin K-5
ม.ต้น
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Aktiviti Memahami Gelombang Bunyi Menggunakan Simulasi “Sound PheT” Abdul Halim Roslan ม.ปลาย ชี้แนะ ฟิสิกส์
Sound Waves Lab Amy Jordan ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Reflection and Interference of Waves Paul Williams, Myra West อุดมศึกษา-บทนำ ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Making use of the Sound Simulations Don Cameron ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Sound Waves Gretchen Swanson ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Waves and sound(in dutch golven en trillingen) Corné de Boer ม.ปลาย การสาธิต

ภาษา Download or Run Tips
Amharic All Amharic Download Run now ድምጽ
Arabic (ซาอุดิอาระเบีย) All العربية (السعودية) Download Run now موجات الصوت
Armenian All Armenian Download Run now Ձայն
Basque All Euskara Download Run now Soinua
Belarusian All беларускі Download Run now Гук
Bosnian All Bosanski Download Run now ZVUČNI TALASI
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Som ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Catalan All català Download Run now So
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now 聲波
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 声音
Croatian All hrvatski Download Run now Zvuk
Czech All čeština Download Run now zvuk
Danish All Dansk Download Run now Lyd
Dutch All Nederlands Download Run now Geluidsgolven
English All English Download Run now Sound
Estonian All Eesti Download Run now Helilained
Finnish All suomi Download Run now Ääni
French All français Download Run now Ondes sonores
Galician All Gallegan Download Run now Son
Georgian All ქართული Download Run now ხმა
German All Deutsch Download Run now Schall
Greek All Ελληνικά Download Run now Ηχητικά κύματα
Hebrew All עברית Download Run now גלי קול
Hungarian All magyar Download Run now Hang
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Gelombang Suara
Irish All Gaeilge Download Run now Tonnta Fuaime
Italian All italiano Download Run now Onde sonore
Japanese All 日本語 Download Run now
Kannada All Kannada Download Run now ಶಬ್ಧ
Kazakh All Kazakh Download Run now Дыбыс
Khmer All Khmer Download Run now រលកសំឡេង
Korean All 한국어 Download Run now 소리
Lao All Lao Download Run now ສຽງ
Latvian All Latviešu Download Run now Skaņa
Macedonian All македонски Download Run now Звучни бранови
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Дуу
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now Lyd
Persian All فارسی Download Run now صوت
Polish All polski Download Run now Dźwięk
Portuguese All português Download Run now Ondas Sonoras
Serbian All Српски Download Run now Звучни таласи
Slovak All Slovenčina Download Run now Zvukové vlny
Slovenian All Slovenščina Download Run now Zvok
Spanish All español Download Run now Ondas Acusticas ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Sonido
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Ondas Acusticas ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Swahili All Swahili Download Run now sauti
Swedish All svenska Download Run now Ljud
Turkish All Türkçe Download Run now Ses
Turkmen All Turkmen Download Run now Ses
Ukrainian All українська Download Run now Звук ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Sóng âm
เคิด (ตุรกี) All Kurdish (Turkey) Download Run now Deng

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Ron LeMaster (developer)
 • Kathy Perkins
 • Carl Wieman
 • Interviewer: Wendy Adams
 • Interviewer: Danielle Harlow
 • JASS SDK by Kess van den Doel
 • Oscillator.Java by Matthias Pfisterer