ปฏิบัติการลูกตุ้มนาฬิกา

ปฏิบัติการลูกตุ้มนาฬิกา หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
 • การเคลื่อนที่แบบคาบ
 • การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
 • การอนุรักษ์พลังงาน
Flash Logo สถานการณ์จำลองต้นฉบับและการแปลภาษา

เนื้อหา

 • การเคลื่อนที่แบบคาบ
 • การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
 • การอนุรักษ์พลังงาน
 • คาบ
 • เพนดูลัม

คำอธิบาย

ทดลองเล่นกับลูกตุ้มจำนวน 1 หรือ 2 ลูกและค้นหาว่าช่วงเวลาของการแกว่งลูกตุ้มอย่างง่ายขึ้นอยู่กับความยาวของเชือก น้ำหนักของลูกตุ้ม และแอมพลิจูดของการแกว่งอย่างไร ท่านสามารถกำหนดค่าความแตกต่างของแรงเสียดทานและแรงโน้มถ่วงได้ในการทดลอง ท่านสามารถใช้ลักษณะการแกว่งของลูกตุ้มในการหาค่าของความเร่งโน้มถ่วง (g) บนดาวเคราะห์ปริศนาได้

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • ออกแบบการทดลองที่อธิบายเกี่ยวกับผลของตัวแปรของการเคลื่อนที่ของลูกตุ้ม
 • ใช้เครื่องวัดเวลาในการอธิบายเชิงปริมาณ คาบการสั่นของลูกตุ้มขึ้นอยู่กับตัวแปรที่คุณอธิบาย
 • พิจารณาแรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์ปริศนา
 • อธิบายกฎการอนุรักษ์พลังงานกลโดยใช้ พลังงานจลน์และพลังงานศักย์โน้มถ่วง
 • อธิบายกราฟพลังงานจากตำแหน่งหรือความเร็วที่เลือก
เวอร์ชัน 1.0.15

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

วิดีโอตั้งต้น

กรุณาลงทะเบียนเพื่อที่จะดูวิดีโอตั้งต้น

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

การทดลองOnline 1 เรื่อง ลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย Sayyai Chaiwan ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปรนัย ฟิสิกส์
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
Pendulum Basics Inquiry การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Pendulum Lab 2: Find g (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การบ้าน คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
Pendulum Lab 1: intro to pendulums (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
Swinging Physics Using Pendulum Phet การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET John Lewis and Michi Ishimoto อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ฟิสิกส์
Pendulum investigation for Middle School การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Jefferson County Middle School Workshop ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ คณิตศาสตร์
ชีววิทยา
เคมี
ฟิสิกส์
Introducción a la Física: medidas, unidades y relación entre variables ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
Remote
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ คณิตศาสตร์
เคมี
ฟิสิกส์
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ต้น
K-5
การสาธิต
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
การบ้าน
เคมี
ดาราศาสตร์
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
Alignment of PhET sims with NGSS ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein updated by Diana López ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ วิทยาศาสตร์โลก
ชีววิทยา
เคมี
ฟิสิกส์
Matematičko njihalo Anica Antolek Hrgar ม.ปลาย ชี้แนะ ฟิสิกส์
Mecânica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales บัณฑิตศึกษา
อื่นๆ
ม.ต้น
ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ
ชี้แนะ
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
การบ้าน
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
อื่นๆ
Energia Mecânica (MHS) no Pendulum Lab (HTML5) Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ
อื่นๆ
ชี้แนะ
การบ้าน
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
อื่นๆ
คณิตศาสตร์
MHS para pêndulos e sistemas massa-mola Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ปลาย
อื่นๆ
ชี้แนะ
อื่นๆ
การบ้าน
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
Cálculo da aceleração da gravidade (g) utilizando o pêndulo simples Rodrigo Nogueira ม.ปลาย
บัณฑิตศึกษา
ชี้แนะ
การบ้าน
การสาธิต
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
UNIDAD1 S3 L1 MOVIMIENTO ONDULATORIO-EL PÉNDULO FRANCISCO CRUZ CANTU ม.ปลาย ชี้แนะ
การบ้าน
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Laboratorio Pendulo Simple Edwin Ramirez Martinez ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Movimiento Armonico Simple: El pendulo y el resorte (Simple Harmonic Motion:pendulum and spring Carmen Maldonado ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การบ้าน
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
Remote
ฟิสิกส์
Pendulo Simple Uriel De Jesus Argel casarrubia ม.ต้น
อุดมศึกษา-บทนำ
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
Longitud de un péndulo y su periodo. Denis Salazar ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
การบ้าน
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ เคมี
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
Elementary Pendulum Lab 4th-5th Cheryl Fogel K-5 ปฏิบัติการทดลอง
Remote
ฟิสิกส์
Pendulum Energy Denise ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
Remote
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Period of Pendulum Suchitra CHEPIN อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Simple Pendulum Ferdinand Bautista ม.ต้น
ม.ปลาย
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Simple Harmonic Motion (Pendulum & Spring) Nawal Nayfeh อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
Remote
ฟิสิกส์
CONFRONTACIÓN ENTRE LA SIMULACIÓN Y LA SITUACIÓN REAL DE UN PÉNDULO SIMPLE HERNANDO JAVIER CASTILLO SIMANCA ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Simple Harmonic Motion Virtual Modeling Lab PhET Julie Farhm ม.ปลาย Remote
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Investigating time period of a simple pendulum Arooj Mukarram ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Determination of Value of Universal Gravitational Constant Dr Akhlaq Ahmad K-5
อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ต้น
ม.ปลาย
บัณฑิตศึกษา
อุดมศึกษา-ขั้นสูง
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ชี้แนะ
อภิปรายแลกเปลี่ยน
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
Time Period is Independent of Amplitude and Mass of the Pendulum Dr Akhlaq Ahmad ม.ต้น
ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
KE and PE using the Pendulum Lab Judith Coburn ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
Qualitative Introduction to Energy Steve Banasiak ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
KE and PE with the pendulum, Student Don Loving ม.ต้น
อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Pendulum Lab Bunyamin Purkaya ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์

ภาษา Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Laboratori i Lavjerrësit
Arabic All العربية Download Run now معمل البندول
Azerbaijani All Azerbaijani Download Run now Rəqqas labaratoriyası
Basque All Euskara Download Run now Pendulu-laborategia
Belarusian All беларускі Download Run now Лабараторыя маятнікаў
Bosnian All Bosanski Download Run now Matematičko klatno
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Laboratório do Pêndulo ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Bulgarian All български Download Run now Махало
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now Pendulum Lab_鐘擺實驗室
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 钟摆实验
Croatian All hrvatski Download Run now Matematičko njihalo
Czech All čeština Download Run now Laboratoř a kyvadlo
Danish All Dansk Download Run now Pendul-laboratorium
Dutch All Nederlands Download Run now Slinger lab
English All English Download Run now Pendulum Lab
French All français Download Run now Laboratoire pendulaire
Georgian All ქართული Download Run now ქანქარა
German All Deutsch Download Run now Pendel
Greek All Ελληνικά Download Run now Εργαστήριο εκκρεμούς
Gujarati All Gujarati Download Run now લોલક લેબ - Pankajsid34
Hindi All हिंदी Download Run now लोलक प्रयोगशाला 
Hungarian All magyar Download Run now Ingalabor
Irish All Gaeilge Download Run now Saotharlann Luascadáin
Italian All italiano Download Run now Laboratorio Pendoli
Japanese All 日本語 Download Run now 振り子の実験
Korean All 한국어 Download Run now 진자 실험
Latvian All Latviešu Download Run now Svārsta laboratorija
Marathi All मराठी Download Run now लंबकाची प्रयोगशाळा
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Математик дүүжингийн лаборатори
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now Pendellaboratorium
Norwegian Nynorsk All Norwegian Nynorsk Download Run now Pendelforsøk
Persian All فارسی Download Run now آزمایشگاه آونگ
Polish All polski Download Run now Wahadło matematyczne
Russian All русский Download Run now Математический маятник
Serbian All Српски Download Run now Математичко клатно
Slovak All Slovenčina Download Run now Kyvadlo
Slovenian All Slovenščina Download Run now Nitno nihalo
Spanish All español Download Run now Lab de Péndulo ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Laboratorio de Péndulos
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Lab de Péndulo  ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Swedish All svenska Download Run now Pendellabb
Telugu All Telugu Download Run now లఘులోలకం ప్రయోగశాల
Turkish All Türkçe Download Run now Sarkaç Laboratuvarı
Ukrainian All українська Download Run now Лабораторія маятників ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Urdu All Urdu Download Run now رقاص (پینڈولم) تجربہ گاہ (Pendulum Lab)
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Con lắc
Welsh All Welsh Download Run now Labordy Pendil

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Jonathon Olson (developer)
 • Amy Rouinfar (lead designer)
 • Michael Dubson (original designer)
 • Trish Loeblein
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • Mobile Learner Labs