การแทรกสอดของคลื่น

การแทรกสอดของคลื่น หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
 • การแทรกสอด
 • สลิตคู่
 • การเลี้ยวเบน
HTML5 Badge กลับไปสู่เวอร์ชัน HTML5

เนื้อหา

 • การแทรกสอด
 • สลิตคู่
 • การเลี้ยวเบน
 • คลื่น

คำอธิบาย

สร้างคลื่นจากหยดน้ำที่ออกมาจากก๊อก, ลำโพงเสียง, หรือเลเซอร์! เพิ่มแหล่งกำเหนิดที่สองหรือสลิตคู่เพื่อสร้างแบบแผนของการแทรกสอดของคลื่น

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • คุณสามารถสังเกตการเคลื่อนที่ของคลื่นน้ำ คลื่นเสียง และแสงและจะได้เห็นว่าคลื่นเหล่านี้สัมพันธ์กันอย่างไร โดยทุกคลื่นดังกล่าวสามารถถูแสดงแทนได้โดยใช้คลื่นไซน์ (sinewave).
 • คลื่นไซน์แสดงแทนสิ่งใดในปรากฏการณ์คลื่นทั้งสามชนิดดังกล่าว?.
 • ใช้แหล่งกำเนิดคลื่นหลายแหล่งกับพื้นที่ว่างที่แตกต่างกันเพื่อสังเกตลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแบบแผน.
 • ค้นหาจุดที่เป็นตำแหน่งของการเสริมกันและหักล้างกันในการแทรกสอดของคลื่นโดยการใช้ตาพิจารณาและใช้เครื่องตรวจสอบ
 • วางสิ่งกีดขวางเพื่อสังเกตผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับคลื่นเพื่อเคลื่อนที่ผ่านสลิตเดี่ยวหรือคู่ พิจาณาดูว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละลักษณะมีแบบแผนเป็นอย่างไร? และเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงแบบแผนดังกล่าวได้อย่างไร?
 • ในส่วนของปรากฏการณ์เกี่ยวกับแสง ให้ทำนายตำแหน่งแถบมืดแถบสว่างที่จะเกิดขึ้นบนฉากรับโดยการใช้สมการ d sin(θ) = mλ ให้ใช้ตลับเมตรเพื่อวัดปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้ทำนายไว้ก่อนหน้า
เวอร์ชัน 1.10

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปรนัย ฟิสิกส์
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การบ้าน
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Invention Lab_Wave Interference การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Noah Podolefsky ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Wave unit (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
ฟิสิกส์
Wave demonstrations: water, sound, light (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
คำถามเชิงแนวคิด
การสาธิต
ฟิสิกส์
Wave clicker questions (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
คำถามเชิงแนวคิด ฟิสิกส์
Probability and Randomness Interactive Lecture การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sam McKagan, Kathy Perkins, Carl Wieman, and Noah Finkelstein อุดมศึกษา-บทนำ
อุดมศึกษา-ขั้นสูง
คำถามเชิงแนวคิด
การสาธิต
ฟิสิกส์
Wave Interference (PreAP) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Elyse Zimmer ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Wave Interference with Water Waves (AP) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Elyse Zimmer ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Water Waves in an Electric Sink การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Dean Baird, Paul G. Hewitt ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Light Behaves Like a Wave (sometimes...) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Nathan Quarderer อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ วิทยาศาสตร์โลก
เคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Julia Chamberlain ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ เคมี
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ เคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
Wave Interference and Path Difference Simon Lees ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Wave Diffraction Simon Lees ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
การบ้าน
ฟิสิกส์
Wave Interference & Fringe Patterns Simon Lees ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
การบ้าน
ฟิสิกส์
Applications of Parametric Equations Andrzej Sokolowski อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การบ้าน คณิตศาสตร์
Wave Interference in 2D Karen King, Cory Hofschild ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
The Fringe of Optics Dean Baird, Paul G. Hewitt อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Virtual Ripple Tank Craig Young ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Demonstrating the principle of phase plugs used in loudspeakers by Wave Interference Csaba Horvath อื่นๆ การสาธิต ฟิสิกส์
Oscilatory Motion Mohamed AbdelWahab อุดมศึกษา-บทนำ อื่นๆ ฟิสิกส์
CD's, DVD's & Optical Commmunication: Binary Coding and Diffraction Errors Debra Krause Dandaneau ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Lab. Waves Marsha Harden ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Ripple While You Work David Moutoux ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
Light and Sound Wave Properties Kristi Goodwin ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Wavey Simulation Gretchen Swanson ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Diffraction Stephan Graham ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
percobaan interferensi dengan berbantuan program phet rini wahyuningsih ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์

ภาษา Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Interferenca Valëve
Arabic All العربية Download Run now تداخل الموجة
Arabic (โมรอคโค) All العربية (المغرب) Download Run now تداخل الموجة Wave Interference
Basque All Euskara Download Run now Uhin-interferentzia
Belarusian All беларускі Download Run now Інтэрферэнцыя хваль
Bosnian All Bosanski Download Run now INTERFERENCIJA TALASA
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Interferência de Ondas
Bulgarian All български Download Run now Интерференция на вълни
Catalan All català Download Run now Interferències entre ones
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now Wave Interference 水波干涉
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 水波干涉
Croatian All hrvatski Download Run now Interferencija valova
Czech All čeština Download Run now Vlnová interference
Danish All Dansk Download Run now Bølgeinterferens
Dutch All Nederlands Download Run now Golven: interferentie
English All English Download Run now Wave Interference
Finnish All suomi Download Run now Aaltojen interferenssi
French All français Download Run now Ondes et intérférences
Galician All Gallegan Download Run now Interferencia de ondas
Georgian All ქართული Download Run now ტალღის ინტერფერენცია
German All Deutsch Download Run now Interferenz
Greek All Ελληνικά Download Run now Συμβολή κυμάτων
Hebrew All עברית Download Run now התאבכות גלים
Hungarian All magyar Download Run now Hullámok interferenciája
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Interferensi Gelombang
Italian All italiano Download Run now Interferenza di onde
Japanese All 日本語 Download Run now 干渉(Wave Interference)
Kannada All Kannada Download Run now ಅಲೆಯ ವ್ಯತೀಕರಣ
Khmer All Khmer Download Run now អាំងទែផេរ៉ង់នៃរលក
Korean All 한국어 Download Run now 파동의 간섭
Lao All Lao Download Run now ການແຊກແຊງຄື້ນ
Macedonian All македонски Download Run now Интерференција на бранови
Marathi All मराठी Download Run now तरंग प्रतिघात
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Долгионы интерференци
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now Bølgeinterferens(forstyrrelser)
Persian All فارسی Download Run now تداخل امواج
Polish All polski Download Run now Interferencja fal
Portuguese All português Download Run now Interferência de Onda
Russian All русский Download Run now Интерференция волн
Serbian All Српски Download Run now Интерференција таласа
Slovak All Slovenčina Download Run now Interferencia vlnenia
Slovenian All Slovenščina Download Run now Valovna interferenca
Spanish All español Download Run now Interferencia De la Onda
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Interferencia de Ondas
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Interferencia De la Onda
Swedish All svenska Download Run now Våginterferens
Turkish All Türkçe Download Run now Wave Interference
Turkmen All Turkmen Download Run now Tolkunyň interferensiýasy
Ukrainian All українська Download Run now Wave Interference
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Giao thoa sóng
Welsh All Welsh Download Run now Ymyriant Tonnau
เคิด (ตุรกี) All Kurdish (Turkey) Download Run now Tevlihevbûna Pêlan

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Wendy Adams
 • Noah Podolefsky (lead)
 • Sam Reid (developer)
 • Interviewer: Danielle Harlow
 • Interviewer: Noah Podolefsky