สารละลายน้ำตาลและเกลือ

สารละลายน้ำตาลและเกลือ หน้าจอของสถานการณ์จำลอง
Browser-Compatible Version
 • สารละลาย
 • ไอออนิก
 • โควาเลนต์
Java via CheerpJ: We've partnered with Leaning Technologies to allow our Java sims to run in a browser.
This sim is not compatible with iPads.
Java Version: Supports offline use and offers improved performance.

เนื้อหา

 • สารละลาย
 • ไอออนิก
 • โควาเลนต์

คำอธิบาย

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเติมน้ำตาลและเกลือลงในน้ำ? ทำการเติมน้ำตาล, เขย่าเกลือ, และปล่อยให้น้ำระเหยไปเพื่อสังเกตผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อความเข้มข้นและการนำไฟฟ้า สามารถเพิ่มกำลังขยายเพื่อสังเกตดูว่าน้ำตาลและเกลือละลายได้อย่างไร และเพิ่มกำลังขยายอีกครั้งเพื่อสำรวจบทบาทของน้ำที่มีต่อการละลายดังกล่าว

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • ใช้ภาพและการให้เหตุผลเชิงสัดส่วนเพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อความเข้มข้น
 • ลงข้อสรุปว่าเกิดอะไรขึ้นในระดับโมเลกุลเมื่อสารประกอบไม่ถูกละลายในน้ำ
 • ระบุได้ว่าถ้าสารประกอบที่ใส่ลงในน้ำนั้นคือเกลือหรือน้ำตาลจากการสังเกตในระดับที่ตาเปล่ามองเห็นได้
 • อธิบายได้ว่าการรวมกันของตัวทำละลายนั้นจะส่งผลต่อคุณลักษณะในการทำละลายหรือไม่
 • สังเกตปรากฏการณ์เพื่ออธิบายถึงการเกิดการเปลี่ยนแปลงค่าความเข้มข้นของตัวทำละลาย
 • อธิบายได้ว่าสมการทางเคมี สิ่งที่ตาเปล่ามองเห็นได้ หรือสิ่งแสดงแทนปรากฏการณ์ในระดับโมเลกุลของสารประกอบหนึ่งสามารถที่จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงชนิดของพันธะทางเคมีได้หรือไม่
เวอร์ชัน 1.02

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปรนัย ฟิสิกส์
Using PhET in High School Chemistry- all my activities in pdf การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การสาธิต
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
เคมี
Intermolecular Forces and Molecules - Interactive Lecture Demonstration การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Ted Clark, Julia Chamberlain อุดมศึกษา-บทนำ การสาธิต เคมี
Concept Questions for Chemistry using PhET การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ต้น
ม.ปลาย
ปรนัย เคมี
Electrolyte and Non-electrolyte Solutions - Interactive Lecture Demonstration การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Robert Parson, Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ การสาธิต เคมี
Sugar and Salt Solutions - Clicker Questions การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Yuen-ying Carpenter, Robert Parson, Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ ปรนัย เคมี
Sugar and Salt Solutions - Annotated Lecture Slides การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Yuen-ying Carpenter, Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ การสาธิต เคมี
Solutions Unit Sample การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
คำถามเชิงแนวคิด
การบ้าน
การสาธิต
เคมี
Sugar and Salt Solutions: Exploring Common Substances Using a PhET Simulation การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Emily Moore, Lisa McGaw ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ
ปฏิบัติการทดลอง
เคมี
Sugar and Salt Solutions: intro to bonding การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
คำถามเชิงแนวคิด
การบ้าน
เคมี
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ เคมี
ชีววิทยา
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
อื่นๆ คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
เคมี
Alignment of PhET sims with NGSS ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein updated by Diana López ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ ชีววิทยา
ฟิสิกส์
เคมี
วิทยาศาสตร์โลก
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ เคมี
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Julia Chamberlain ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ เคมี
Condutividade Elétrica de Soluções Aquosas Eduardo da Silva Firmino e Caroline de Goes Sampaio ม.ปลาย ชี้แนะ เคมี
Guía de trabajo uganda Mercado K-5 ชี้แนะ เคมี
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ ชีววิทยา
เคมี
ฟิสิกส์
Visualizing a Mixture Dan Kloster ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ชี้แนะ เคมี
Lab: PhET Sugar and Salt Solutions Aaron Keller อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ชี้แนะ
ชีววิทยา
เคมี
วิทยาศาสตร์โลก
Introductions to Solutions Sarah English อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
เคมี
PhET Sugar and Salt Inquiry Questions Shane Berning ม.ปลาย ชี้แนะ เคมี
Visualizing Mixing with Sugar and Salt Solutions Dan Kloster ม.ปลาย คำถามเชิงแนวคิด เคมี
Introduction to Ionic & Covalent Bonding Kylee Darwin ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
설탕과 소금 용액의 SIM 사용지침서 이화국(Wha Kuk Lee) ม.ปลาย
ม.ต้น
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
ชีววิทยา
เคมี
Sugar and Salt Solutions Paulina Jednac K-5 อื่นๆ เคมี

ภาษา Download or Run Tips
Amharic All Amharic Download Run now የስኳር እና የጨው ሙሙት
Arabic All العربية Download Run now محاليل السكر والملح
Basque All Euskara Download Run now Azukre- eta gatz-disoluzioa
Bosnian All Bosanski Download Run now Rastvori šećera i soli
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Soluções de Açúcar e Sal
Catalan All català Download Run now Sucre i solucions salines
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now Sugar and Salt Solutions 糖與鹽水溶液
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 糖和盐溶液
Croatian All hrvatski Download Run now Otopine šećera i soli
Czech All čeština Download Run now Cukr a sůl řešení
Danish All Dansk Download Run now Sukker og saltopløsninger
Dutch All Nederlands Download Run now Suiker- en zoutoplossingen
English All English Download Run now Sugar and Salt Solutions
Finnish All suomi Download Run now Sokeri- ja suolaliuokset
French All français Download Run now Solutions de sucre et de sel
Galician All Gallegan Download Run now Solucións de Azucre e Sal
Georgian All ქართული Download Run now შაქრის დას მარილის ხსნარი
German All Deutsch Download Run now Zucker- und Salzlösungen
Greek All Ελληνικά Download Run now Διάλυμα ζάχαρης και αλατιού
Hebrew All עברית Download Run now תמיסות מלח וסוכר
Hungarian All magyar Download Run now Cukor- és sóoldatok
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Larutan Gula dan Garam
Italian All italiano Download Run now Soluzioni di zucchero e sale
Japanese All 日本語 Download Run now 糖と塩の水溶液
Kazakh All Kazakh Download Run now шекер және тұз шығарулары
Khmer All Khmer Download Run now សូលុយស្យុងអំបិល និងស្ករ
Korean All 한국어 Download Run now 설탕과 소금 용액
Macedonian All македонски Download Run now Раствори шеќер и сол
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Сахар ба Давсны Уусмал
Persian All فارسی Download Run now حل شدن شکر و نمک
Polish All polski Download Run now Roztwory cukru i soli
Russian All русский Download Run now Сахар и соляные растворы
Serbian All Српски Download Run now Раствори шећера и соли
Slovak All Slovenčina Download Run now Roztoky cukru a soli: Makro
Slovenian All Slovenščina Download Run now Raztopine soli in sladkorja
Spanish All español Download Run now Soluciones de Azúcar y Sal ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Soluciones de Azúcar y Sal
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Soluciones de Azúcar y Sal ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Swahili All Swahili Download Run now miyeyuko ya chumvi na sukari
Swedish All svenska Download Run now Socker- och saltlösningar
Turkish All Türkçe Download Run now Şeker ve Tuz Çözeltileri
Turkmen All Turkmen Download Run now Gantly we duzly garyndylar
Ukrainian All українська Download Run now Розчини цукру і солей ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Urdu All Urdu Download Run now شکر اور نمک کے محلول
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Dung dịch muối và đường

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Kelly Lancaster (lead)
 • Sam Reid (developer)
 • Emily Moore
 • Julia Chamberlain
 • Trish Loeblein
 • Robert Parson
 • Kathy Perkins
 • JBox2D
 • Jmol
 • Piccolo2D
 • Laurie Langdon
 • Jack Barbera