ปฏิกิริยาและอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

ปฏิกิริยาและอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี หน้าจอของสถานการณ์จำลอง
Browser-Compatible Version
 • ปฏิกิริยา
 • จลนศาสตร์
 • ความเข้มข้น
Java via CheerpJ: We've partnered with Leaning Technologies to allow our Java sims to run in a browser.
This sim is not compatible with iPads.
Java Version: Supports offline use and offers improved performance.

เนื้อหา

 • ปฏิกิริยา
 • จลนศาสตร์
 • ความเข้มข้น
 • สมดุล

คำอธิบาย

สำรวจและค้นคว้าปฏิกิริยาเกิดจากการชนกันของอะตอมหรือโมเลกุลได้อย่างไร พร้อมทั้งออกแบบการทดลองการเกิดปฏิกิริยาที่ความเข้มข้นและอุณหภูมิต่างๆ และหาคำตอบให้ได้ว่าเมื่อใดที่ปฏิกิริยาย้อนกลับ อะไรส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • อธิบายได้ว่าเหตุใดจึงสามารถใช้เครื่องยิงพินบอลในการศึกษาและทำความเข้าใจในเรื่องปฏิกิริยา
 • อธิบายในระดับโมเลกุลได้ว่าปฏิกิริยาเกิดขึ้นได้อย่างไร (พร้อมภาพตัวอย่างประกอบ)
 • อธิบายได้ว่าความก้าวหน้าของการเกิดปฏิกิริยานั้นสามารถใช้ทำนายปฏิกิริยาจะดำเนินไปหรือช้าลงอย่างไร
 • สามารถใช้กราฟพลังงานศักย์เพื่ออธิบาย: พลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยาไปข้างหน้าและย้อนกลับ, พลังงานที่ต่างกันระหว่างสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์, พลังงานศักย์ที่สัมพันธ์กันของโมเลกุลในตำแหน่งต่างๆ เมื่อปฏิกิริยาดำเนินไป
 • วาดแผนภาพพลังงานศักย์จากพลังงานของสารตั้งต้น ผลิตภัณฑ์และพลังงานกระตุ้น
 • วาดภาพแสดงจำนวนของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อปฏิกิริยาดำเนินไป
 • อธิบายได้ว่าระบบเข้าสู่สมดุล เมื่อดูจากกราฟระหว่างปริมาณของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์กับเวลา
 • ทำนายได้ว่าการเพิ่มหรือลดอุณหภูมิส่งผลต่อระบบในสมดุลอย่างไร
 • อธิบายความสัมพันธ์ของอัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าและย้อนกลับที่สมดุล
 • อธิบายว่าตำแหน่งของการเกิดสมดุลเป็นผลของผลิตภัณฑ์หรือสารตั้งต้น
 • อธิบายได้ว่าการเพิ่มขึ้นของสารตั้งต้นหรือผลิตภัณฑ์จะส่งผลต่อการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าและย้อนกลับอย่างไร รวมถึงถ้าหากว่าระบบใหม่นั้นเข้าสู่สมดุล ความเข้มข้นของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์จะเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับระบบสมดุลเดิม
 • เปรียบเทียบกราฟความเข้มข้นและเวลาและอธิบายได้ว่ากราฟใดแสดงอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่เร็วที่สุดและช้าที่สุด
เวอร์ชัน 1.07

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปรนัย ฟิสิกส์
Using PhET in High School Chemistry- all my activities in pdf การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
เคมี
Concept Questions for Chemistry using PhET การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
ม.ต้น
อุดมศึกษา-บทนำ
ปรนัย เคมี
Reactions and Rates 4: Equilibrium LeChatlier การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
เคมี
Reactions and Rates 4 lessons (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การบ้าน
คำถามเชิงแนวคิด
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
เคมี
Salts and Solubility 5 Activities in pdf การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ วิทยาศาสตร์โลก
เคมี
Reactions and Rates 3: Introduction to Equilibrium (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
คำถามเชิงแนวคิด
เคมี
Reactions and Rates 2: Intro to Kinetics (inquiry based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
คำถามเชิงแนวคิด
การบ้าน
เคมี
Reactions and Rates College version for tab 3- kinetics (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-ขั้นสูง ปฏิบัติการทดลอง เคมี
Reactions and Rates 1 Introduction to reactions (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
คำถามเชิงแนวคิด
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
เคมี
Exploring Equilibrium 2 (Le Chatelier's Principle) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Amy Jordan ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง เคมี
Exploring Equilibrium การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Amy Jordan ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง เคมี
Kinetics Guided Inquiry การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Chris Dewberry อุดมศึกษา-บทนำ ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
อื่นๆ
คำถามเชิงแนวคิด
Reaction Rates การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Emily Firchau ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง เคมี
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ เคมี
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
Alignment of PhET sims with NGSS ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein updated by Diana López ม.ต้น อื่นๆ ฟิสิกส์
ชีววิทยา
เคมี
วิทยาศาสตร์โลก
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Julia Chamberlain ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ เคมี
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
Reactions and Rates: Learning Goals from the design team (Inquiry Based) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein, Linda Koch ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อุดมศึกษา-ขั้นสูง
อื่นๆ เคมี
반응과 반응속도 SIM 사용지침서 이화국(Wha Kuk Lee) ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
อื่นๆ
ชีววิทยา
เคมี
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ ชีววิทยา
ฟิสิกส์
เคมี
Understanding Rates of Reactions Lauren Petersen ม.ต้น
อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
เคมี
Reactions and Rates Jefferson County Middle School Workshop ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง เคมี
LeChateilier's Principle - Concentration Robert Strauss ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง

ภาษา Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Reaksionet dhe shpejtësitë
Arabic All العربية Download Run now التفاعلات وسرعتها(معدلها)
Arabic (ซาอุดิอาระเบีย) All العربية (السعودية) Download Run now التفاعلات وسرعتها(معدلها)
Bashkir All Bashkir Download Run now Erreakzio-abiadura
Basque All Euskara Download Run now Erreakzioak eta abiadura
Bosnian All Bosanski Download Run now HEMIJSKE REAKCIJE I PROMJENE
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Reações e Taxas
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now Reactions & Rates 化學反應和反應速率
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 化学反应平衡
Croatian All hrvatski Download Run now Brzina reakcija
Czech All čeština Download Run now Reakce a ceny
Danish All Dansk Download Run now Reaktioner og størrelser
Dutch All Nederlands Download Run now Reacties en reactiesnelheid
English All English Download Run now Reactions & Rates
Estonian All Eesti Download Run now Reaktsioonid ja nende hindamine
French All français Download Run now Réaction et cinétique
Galician All Gallegan Download Run now Reaccións e Rtos
Georgian All ქართული Download Run now რეაქციები და შედეგები
German All Deutsch Download Run now Reaktionen & Geschwindigkeiten
Greek All Ελληνικά Download Run now Αντιδράσεις και Ταχύτητα Αντίδρασης
Hebrew All עברית Download Run now תגובות וקצבים
Hungarian All magyar Download Run now Reakciók: sebesség & egyensúly
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Reaksi dan Tingkatannya
Italian All italiano Download Run now Reazioni e velocità di reazione
Japanese All 日本語 Download Run now 反応と速度
Kannada All Kannada Download Run now ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ
Kazakh All Kazakh Download Run now Реакцияның & шамалары
Khmer All Khmer Download Run now ប្រតិកម្ម និង​ល្បឿន
Korean All 한국어 Download Run now 반응과 반응속도
Macedonian All македонски Download Run now ХЕМИСКИ РЕАКЦИИ И ПРОМЕНИ
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Урвал ба Тооцоо
Persian All فارسی Download Run now واكنش ها و سرعت ها
Polish All polski Download Run now Reakcje i ich szybkości
Portuguese All português Download Run now Reações & taxas
Russian All русский Download Run now Скорость реакций
Serbian All Српски Download Run now ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И ПРОМЕНЕ
Slovak All Slovenčina Download Run now Reakcie & Hodnoty
Slovenian All Slovenščina Download Run now Reakcije in hitrosti reakcij
Spanish All español Download Run now Velocidades de reacción ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Velocidad de las Reacciones
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Velocidades de reacción ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Swahili All Swahili Download Run now majibu ya utendaji
Swedish All svenska Download Run now Reaktioner & reaktionshastigheter
Turkish All Türkçe Download Run now Reaksiyonlar & Oranlar
Turkmen All Turkmen Download Run now Reaksiýalar we mukdarlar
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Phản ứng và tốc độ phản ứng

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Linda Koch (lead)
 • Ron LeMaster (developer)
 • Trish Loeblein
 • Kathy Perkins
 • Interviewer: Mindy Gratny