สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์ และสารเหลือ

สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์ และสารเหลือ หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
 • ปฏิกิริยาเคมี
 • สารกำหนดปริมาณ
HTML5 Badge กลับไปสู่เวอร์ชัน HTML5

เนื้อหา

 • ปฏิกิริยาเคมี
 • สารกำหนดปริมาณ

คำอธิบาย

ออกแบบแซนด์วิชของตนเองและสังเกตว่าแซนด์วิชที่ออกแบบมานั้นมีส่วนประกอบกี่ชนิด ซึ่งแซนด์วิชนี้เหมือนกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีหรือไม่ ดูว่าปริมาณของสารตั้งต้นชนิดต่างๆ จะสามารถเกิดผลิตภัณฑ์ได้กี่ชนิด เล่นเกมเพื่อตรวจสอบความเข้าใจในเรื่องสารตั้งต้น ผลิตภัณฑ์และสารตั้งต้นที่เหลืออยู่ คุณทำคะแนนได้ดีเยี่ยมในแต่ละระดับของเกมหรือไม่

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • รู้ว่ายังคงมีอะตอมอยู่ขณะเกิดปฏิกิริยาเคมี
 • ใช้ประสบการณ์จริง (เช่นการทำแซนด์วิช) มาอธิบายได้ว่าสารกำหนดปริมาณคืออะไร
 • ระบุได้ว่าสารได้เป็นสารกำหนดปริมาณ
 • ทำนายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น และสารตั้งต้นที่เหลืออยู่หลังการเกิดปฏิกิริยา จากปริมาณของสารตั้งต้นและอัตราส่วนของโมเลกุลจากการดุลสมกาเคมี
 • ทำนายปริมาณสารตั้งต้นที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยาจากผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นและจากสารตั้งต้นที่เหลืออยู่โดยใช้ความรู้ในเรื่องสารกำหนดปริมาณ
 • สามารถแสดงสิ่งที่เกิดขึ้นโดยแปลงจากสัญลักษณ์ทางเคมีหรือสูตรเคมีเป็นสัญลักษณ์ทางโมเลกุลหรือเป็นภาพในระดับโมเลกุลได้
เวอร์ชัน 1.05

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Reactants, Products, and Leftovers Activity 2: Limiting Reactants in Chemical Reactions การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปรนัย
อภิปรายแลกเปลี่ยน
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
Remote
เคมี
Reactants, Products and Leftovers Activity 1: Intro to Chemical Reactions and Limiting Reactants การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
ม.ต้น
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
Remote
เคมี
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปรนัย ฟิสิกส์
Using PhET in High School Chemistry- all my activities in pdf การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
เคมี
Concept Questions for Chemistry using PhET การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ต้น
ม.ปลาย
ปรนัย เคมี
Reactants, Products, and Leftovers Review Activity: Limiting Reactants in Chemical Reactions Review การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
อภิปรายแลกเปลี่ยน
การบ้าน
ปรนัย
ปฏิบัติการทดลอง
เคมี
Reactants, Products, and Leftovers Concept Questions การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
คำถามเชิงแนวคิด เคมี
Limiting Reactants การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Kelly Lancaster, Kathy Perkins ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
คำถามเชิงแนวคิด
เคมี
Physical vs Chemical Change 8th grade การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Becca Kreidler ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง เคมี
Reacciones químicas การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Silvia Calderón ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
คำถามเชิงแนวคิด
เคมี
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ เคมี
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Julia Chamberlain ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ เคมี
Balanceamento, Leis Ponderais e Modelo de Dalton DANILO JOSE F PINTO ม.ปลาย ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
เคมี
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ เคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
Physical Science Limiting Reactants Intro Valerie Chapple ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง เคมี
Opdrachten bij Reactanten, producten en resten Koen van der Sluijs ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง เคมี

ภาษา Download or Run Tips
Basque All Euskara Download Run now Erreaktiboak, Produktuak eta Soberakinak
Bosnian All Bosanski Download Run now REAKTANTI,PRODUKTI REAKCIJE I VIŠKOVI
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Reagentes, Produtos e excesso
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now Reactants, Products and Leftovers 反應物, 生成物及未反應的
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 反应物,生成物及未反应物
Czech All čeština Download Run now Reaktanty, produkty a nezreagované
Danish All Dansk Download Run now Reaktanter, produkter og rester
Dutch All Nederlands Download Run now Reactanten, Producten en Resten
English All English Download Run now Reactants, Products and Leftovers
French All français Download Run now Réactifs, Produits et Restes
Galician All Gallegan Download Run now Reactivos, Productos e Sobrantes
Georgian All ქართული Download Run now რეაგენტები, რეაქციის პროდუქტები და ნარჩენები
German All Deutsch Download Run now Reaktanten, Produkte und Überschuss
Greek All Ελληνικά Download Run now Αντιδραστήρια, Προϊόντα και Υπολείμματα
Hebrew All עברית Download Run now מגיבים, תוצרים ושאריות
Hungarian All magyar Download Run now Reaktánsok, termékek és maradékok
Italian All italiano Download Run now Reagenti e prodotti
Japanese All 日本語 Download Run now 反応物、生成物とその残り
Kazakh All Kazakh Download Run now Реагент, өнімдер және қалдықтар
Khmer All Khmer Download Run now អង្គធាតុប្រតិករ ផលិតផល និង​សំណល់
Korean All 한국어 Download Run now 반응물과 생성물
Macedonian All македонски Download Run now Реактанти,продукти на реакцијата и вишкови
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now Reaktanter, produkter og rester
Persian All فارسی Download Run now واکنش دهنده ها،محصول ها و پس مانده ها
Polish All polski Download Run now Reagenty, Produkty i Pozostałości
Portuguese All português Download Run now Reagentes, Produtos e Reagentes em Excesso
Serbian All Српски Download Run now РЕАКТАНТИ,ПРОДУКТИ РЕАКЦИЈЕ И ВИШКОВИ
Slovak All Slovenčina Download Run now Reaktant, Produkty a Zostatky
Slovenian All Slovenščina Download Run now Reaktanti, produkti in ostanki
Spanish All español Download Run now Reactivos, Productos y Sobrantes
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Reactivos, Productos y Sobrantes
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Reactivos, Productos y Sobrantes
Swedish All svenska Download Run now Reaktanter, produkter och rester
Turkish All Türkçe Download Run now Reaksiyona girenler,Ürünler ve kalanlar
Turkmen All Turkmen Download Run now Himiki reagentler,önümler we galyndylar
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Kelly Lancaster (lead)
 • Chris Malley (developer)
 • Wendy Adams
 • Patricia Loeblein
 • Robert Parson
 • Kathy Perkins
 • Piccolo2D