การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์

การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
 • จลนศาสตร์
 • ความต้านทานอากาศ
 • Parabolic Curve
HTML5 Badge กลับไปสู่เวอร์ชัน HTML5

เนื้อหา

 • จลนศาสตร์
 • ความต้านทานอากาศ
 • Parabolic Curve
 • การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์

คำอธิบาย

ทำการจุดชนวนเพื่อยิงลูกกระสุนปืนใหญ่ออกมา! แล้วจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์จากการยิงปืนใหญ่ด้วยกระสุนต่างชนิดกัน ให้ทำการกำหนดมุมเงยของการยิง, ความเร็วต้น, และมวลของลูกกระสุน และยังสามารถที่จะกำหนดเพื่อพิจารณาดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของแรงต้านอากาศ นอกจากนั้นท้าทายให้ทำการยิงลูกกระสุนปืนให้ตกลงพอดีกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • ทำนายผลกระทบจากความแตกต่างระหว่างเงื่อนไขเริ่มต้น ของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ (วัตถุชนิดต่างๆ ค่ามุม ความเร็วเริ่มต้น มวล ระยะทาง ความสูงเริ่มต้น การมีแรงต้านอากาศและไม่มีและต้านอากาศ)
 • ใช้เหตุและผลในการอธิบายการทำนายข้างต้น
 • อธิบายการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทในรูปแบบของคำ (มุมยิง ความเร็วเริ่มต้น ความสูงเริ่มต้น ระยะทาง ความสูงสุดท้าย และเวลา)
 • อธิบายได้ว่าทำไมการใช้ซิมมูเลชั่นถึงดีสำหรับการศึกษาลักษณะการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
เวอร์ชัน 2.03

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

A Projectile Motion-Introduction (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
Remote
ปรนัย
ฟิสิกส์
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปรนัย ฟิสิกส์
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การบ้าน
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Kinematic Equation Activity การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Shea Phillips ม.ปลาย ชี้แนะ ฟิสิกส์
Quadratic Projectiles การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET beki toussaint ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง คณิตศาสตร์
Experimental Design: Projectile Motion! การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Jamie Schoenberger ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
อื่นๆ
วิทยาศาสตร์โลก
Air Resistance Lesson การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET UTeach Middle School PhET Team ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Projectile investigation for Middle School การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Jefferson County Middle School Workshop ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
Math in Motion การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Sam Jones ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Math in Motion - Tasks การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Sam Jones ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง คณิตศาสตร์
Testing Predictions for Projectile Motion การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Scott McCurdy ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
ฟิสิกส์
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ เคมี
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
Lançamento Oblíquo Emilene Eichelberger ม.ปลาย ชี้แนะ ฟิสิกส์
Movimento de projéteis y' e y" ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
Movimiento Parabolico. Comaparacion de datos walter Manuel Trujillo Yaipen อื่นๆ
K-5
บัณฑิตศึกษา
ม.ต้น
ม.ปลาย
อุดมศึกษา-ขั้นสูง
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
การสาธิต
Remote
อื่นๆ
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
Practica de Movimiento Parabolico walter Manuel Trujillo Yaipen ม.ต้น
ม.ปลาย
บัณฑิตศึกษา
อุดมศึกษา-ขั้นสูง
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Practica Tiro Parabolico (traduccion) Gerardo Sarmiento ม.ต้น
ม.ปลาย
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Projectile Motion Discovery Sean Boston ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
Remote
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Projectile Motion Experiments Nawal Nayfeh อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Fee Fall Nawal Nayfeh ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
Remote
ฟิสิกส์
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ ชีววิทยา
เคมี
ฟิสิกส์
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
Projectile Motion - developing understanding. Dan Hanson ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การบ้าน
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
3 Projectile Motion Factors Mary Teren ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Projectile Motion Craig Reuter ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Projectile Motion Bernadette Kozak ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Applications of Parametric Equations Andrzej Sokolowski อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การบ้าน คณิตศาสตร์
Projectile Motion Lab Amy Jordan ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Kinematics Wang Yunhe ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Projectile Investigation Teresa Gill ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง
AP Physics PhET Projectile Motion Lab Nick Borowicz อุดมศึกษา-บทนำ ปฏิบัติการทดลอง
Projectile Motion-Using kinematic equations Elisabeth Pope ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
LEARNING AND SIMULATING PROJECTILE MOTION Yuriy Pinelis อุดมศึกษา-บทนำ การบ้าน ฟิสิกส์
Projectile Motion Patrick Foley ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Projectile Motion - Fired at an Angle David Carroll อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
Projectile Motion Homework Danny Rehn อุดมศึกษา-ขั้นสูง การบ้าน
Linear and Quadratic Functions: analysis using graphing unkown unknown ม.ปลาย การบ้าน คณิตศาสตร์
Projectile Motion Sarah Stanhope อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
Understanding Projectile Motion Nathan Balasubramanian ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Projectile Motion Simulator Worksheet Shannon Wallace ม.ปลาย คำถามเชิงแนวคิด
Determination of angle of projection for maximum range Vincent Kizza ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Projectile Motion: Gravity & Air Resistance Steve Reeves ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Projectile Motion Lab #2 Chris Cochran ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
Projectile Motion Lab Exploration Jason Rott ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Projectile Motion Investigation Robert Kennedy ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Projectiles Air Resistance - It's a Drag David Moutoux ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Quantitative Predictions of Projectile Motion Scott McCurdy อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
การบ้าน
ฟิสิกส์
Projectile launch angle vs displacement Mick O'Byrne ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
Projectile Motion Phet Simulation Activity Drew Isola ม.ปลาย คำถามเชิงแนวคิด
ปฏิบัติการทดลอง
Projectile Motion and Air Resistance Adrian Carmichael ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Investigating Projectile Motion John Scruggs ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Projectile Simuation Brad Boyle ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Exploring Projectile Motion Cheri Wright ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Projectile Motion Formal Lab Development and Report Michael Poynter ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Projectile Motion: The Basic Flight Path Steve Reeves ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Projectile Motion Exploration curt miller ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Projectile Motion Investigation Jessica Mullins ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
SBL-Projectile Motion Yuli Estrian ม.ต้น
ม.ปลาย
ชี้แนะ ฟิสิกส์

ภาษา ดาวโหลดหรือแสดงผล Tips
Amharic All Amharic Download Run now የፕሮጀክታይል እንቅስቃሴ
Arabic All العربية Download Run now حركة قذيفة
Arabic (ซาอุดิอาระเบีย) All العربية (السعودية) Download Run now حركة المقذوفات
Armenian All Armenian Download Run now Արկի շարժում
Basque All Euskara Download Run now Jaurtigaiaren ibilbidea
Belarusian All беларускі Download Run now Балістычных рух
Bengali All Bengali Download Run now প্রাসের গতি
Bosnian All Bosanski Download Run now Kretаnje projektilа
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Movimento de Projéteis
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now 拋物線運動
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 抛体运动
Croatian All hrvatski Download Run now Gibanje projektila
Czech All čeština Download Run now Pohyb střely
Danish All Dansk Download Run now Projektil-bevægelser
Dutch All Nederlands Download Run now Projectielbeweging
English All English Download Run now Projectile Motion
Estonian All Eesti Download Run now Kehade heitmine
French All français Download Run now Mouvement d'un projectile
Galician All Gallegan Download Run now Movemento de Proxectís
Georgian All ქართული Download Run now ჭურვის გასროლა
German All Deutsch Download Run now Projektilbewegung
Greek All Ελληνικά Download Run now Κίνηση εκτοξευόμενων αντικειμένων
Haitian All Haitian Download Run now Mouvman pwojektil
Hebrew All עברית Download Run now שיגור
Hungarian All magyar Download Run now Ágyúgolyó futam
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Gerak Peluru (Gerak Parabola)
Italian All italiano Download Run now Moto del proiettile
Japanese All 日本語 Download Run now 放物運動(Projectile Motion)
Kannada All Kannada Download Run now ಲೋಲಕ ಲ್ಯಾಬ್
Kazakh All Kazakh Download Run now снаряддын қозғалыс
Khmer All Khmer Download Run now ចលនាគ្រាប់បាញ់
Korean All 한국어 Download Run now 포사체 운동
Latvian All Latviešu Download Run now Projektīvā kustība
Lithuanian All Lietuvių Download Run now Kampu į horizontą mesto kūno judėjimas
Macedonian All македонски Download Run now Движење на проектил
Malay All Bahasa Melayu Download Run now Gerakan Luncur
Persian All فارسی Download Run now حرکت پرتابه
Polish All polski Download Run now Rzuty
Portuguese All português Download Run now Lançamento de Projéteis
Russian All русский Download Run now Баллистическое движение
Serbian All Српски Download Run now Кретање пројектила ( Јеремија пали топа! )
Slovak All Slovenčina Download Run now Pohyb strely
Spanish All español Download Run now Movimiento de un Proyectil
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Movimiento del Proyectil
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Movimiento de un Proyectil
Swahili All Swahili Download Run now Mwendo mchomozo
Swedish All svenska Download Run now Projektilbana
Tamil All Tamil Download Run now எறிகணை நகர்ச்சி
Turkish All Türkçe Download Run now projectile-motion
Turkmen All Turkmen Download Run now Topyň hereketi
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Chuyển động của đạn tử
เคิด (ตุรกี) All Kurdish (Turkey) Download Run now Livîna Pêkandinê

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Macromedia Flash 9 or later
OS X 10.9.5 or later
Macromedia Flash 9 or later
Macromedia Flash 9 or later

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Michael Dubson (developer/lead)
 • Interviewer: Wendy Adams