ค่า pH

ค่า pH หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
 • ค่าความเป็นกรด-เบส (pH)
 • การทำให้เจือจาง
 • กรด
HTML5 Badge กลับไปสู่เวอร์ชัน HTML5

เนื้อหา

 • ค่าความเป็นกรด-เบส (pH)
 • การทำให้เจือจาง
 • กรด
 • เบส

คำอธิบาย

ตรวจวัดค่า pH ของกาแฟ น้ำลายและสบู่ เพื่อดูว่าสิ่งใดเป็นกรด เบสหรือกลาง และเห็นได้ว่าจำนวนไอออนของไฮดรอกไซด์และของไฮโดรเนียมมีความสัมพันธ์กัน และสามารถเปลี่ยนจากสเกลลอการิทึมเป็นสเกลแบบเส้นตรงได้ รวมถึงตรวจสอบได้ว่าการเปลี่ยนแปลงปริมาตรหรือการเจือจางด้วยน้ำส่งผลต่อ pH อย่างไร และยังสามารถออกแบบของเหลวของตนเองได้อีกด้วย

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • บอกได้ว่าของเหลวนั้นเป็นกรด เบสหรือกลาง
 • วางตำแหน่งของกรดและเบสเพื่อบอกสภาพความเป็นกรดและเป็นเบสได้
 • อธิบายในระดับโมเลกุลร่วมกับยกตัวอย่างภาพประกอบเกี่ยวกับจุดสมดุลของน้ำขึ้นกับกับค่า pH
 • บอกความสัมพันธ์ระหว่างสีกับค่า pH ได้
 • ทำนาย (ในเชิงปริมาณและคุณภาพ) ว่าปริมาณของสารละลายหรือการเจือจางสารละลายจะส่งผลต่อค่า pH และความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ ไฮโดรเนียมและน้ำอย่างไร
เวอร์ชัน 1.04

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Escala de pH, introducción a ácidos y bases con indagación การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Leoblien, traducción de Diana López อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ต้น
ม.ปลาย
ปรนัย
ชี้แนะ
เคมี
pH Scale inquiry-based intro to acid-base การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ต้น
ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การบ้าน
Remote
ปฏิบัติการทดลอง
ปรนัย
ชีววิทยา
เคมี
วิทยาศาสตร์โลก
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปรนัย ฟิสิกส์
Using PhET in High School Chemistry- all my activities in pdf การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การบ้าน
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
เคมี
Concept Questions for Chemistry using PhET การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ต้น
ม.ปลาย
ปรนัย เคมี
¿Cómo una disolución afecta los niveles de pH en ácidos y bases? การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Joselyn Gianatasio, traducción Diana López ม.ต้น
ม.ปลาย
ชี้แนะ เคมี
How Does Dilution Affect pH Levels of Acids and Bases? การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Jocelyn Gianatasio K-5
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
เคมี
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ เคมี
วิทยาศาสตร์โลก
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Julia Chamberlain ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ เคมี
pH Learning Goals by developement team (Inquiry Based) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein, Laurie Langdon อื่นๆ อื่นๆ เคมี
pH척도 사용지침서 이화국 อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
อื่นๆ
ชีววิทยา
เคมี
Escala de PH - Alcalino acidez walter Manuel Trujillo Yaipen บัณฑิตศึกษา
K-5
ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อุดมศึกษา-ขั้นสูง
อื่นๆ
ม.ต้น
ชี้แนะ
อื่นๆ
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
เคมี
อื่นๆ
ฟิสิกส์
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ ฟิสิกส์
ชีววิทยา
เคมี
Investigating pH Ann Hoernke ม.ปลาย คำถามเชิงแนวคิด เคมี
Acid-Base Discovery (ICP/Physical Science Level) S. Mitchell ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง เคมี
pH Sim Guided instruction Mark Blaisdell ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Onderzoek de pH van vloeistoffen bij volumeverandering en verdunnen Maria Cornelisse/Henk van Lubeck ม.ต้น การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
คำถามเชิงแนวคิด
การบ้าน
เคมี

ภาษา Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Shkallë e pH
Arabic All العربية Download Run now pH مقياس
Arabic (ซาอุดิอาระเบีย) All العربية (السعودية) Download Run now pH مقياس
Basque All Euskara Download Run now pH eskala
Bosnian All Bosanski Download Run now pH SKALA
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Escala de pH
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now pH Scale: pH 刻度
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now PH值
Croatian All hrvatski Download Run now pH
Czech All čeština Download Run now pH stupnice
Danish All Dansk Download Run now pH skala
Dutch All Nederlands Download Run now pH-schaal
English All English Download Run now pH Scale
Estonian All Eesti Download Run now pH skaala
Finnish All suomi Download Run now pH asteikko
French All français Download Run now Echelle de pH
Galician All Gallegan Download Run now Escala pH
Georgian All ქართული Download Run now pH სკალა
German All Deutsch Download Run now pH Skala
Greek All Ελληνικά Download Run now Κλίμακα pH
Hebrew All עברית Download Run now סולם pH
Hungarian All magyar Download Run now pH-skála
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Skala pH
Italian All italiano Download Run now Scala del pH
Japanese All 日本語 Download Run now pH スケール
Kazakh All Kazakh Download Run now pH:шәкіл
Korean All 한국어 Download Run now pH 척도
Latvian All Latviešu Download Run now pH skala
Macedonian All македонски Download Run now рН Скала
Maori All Maori Download Run now āwhata pH
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now pH-skala
Persian All فارسی Download Run now pH مقیاس
Polish All polski Download Run now skala pH
Portuguese All português Download Run now Escala de pH
Russian All русский Download Run now шкала pH
Serbian All Српски Download Run now pH СКАЛА
Slovak All Slovenčina Download Run now pH škála
Slovenian All Slovenščina Download Run now pH lestvica
Spanish All español Download Run now Escala de pH
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Escala de pH
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Escala de pH
Swedish All svenska Download Run now pH-skala
Turkish All Türkçe Download Run now pH Ölçeği
Turkmen All Turkmen Download Run now pH şkala
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Thang đo pH

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Wendy Adams
 • Jack Barbera
 • Laurie Langdon
 • Patricia Loeblein
 • Chris Malley (developer)
 • Archie Paulson (lead)
 • Kathy Perkins
 • Piccolo