เซลล์ประสาท

เซลล์ประสาท หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
 • ชีววิทยา
 • เซลล์
HTML5 Badge กลับไปสู่เวอร์ชัน HTML5

เนื้อหา

 • ชีววิทยา
 • เซลล์

คำอธิบาย

กระตุ้นเซลล์ประสาทและสังเกตุปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น สามารถที่จะทำการหยุดชั่วคราว, แสดงผลย้อนหลัง, และแสดงผลไปข้างหน้าตามเวลาที่กำหนดเพื่อที่จะสังเกตุลักษณะการเคลื่อนที่ของไอออนผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ประสาท

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • อธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ไอออนสามารถหรือไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ประสาทได้
 • ระบุชนิดและหน้าที่ของ leakage channels และ gated channels
 • อธิบายการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติการแพร่ผ่านเยื่อหุ้มที่เกิดจาก channels ชนิดต่างๆ ของเซลล์ประสาท
 • อธิบายลำดับเหตุการณ์ในการเกิดกระแสประสาท
เวอร์ชัน 1.01

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Neuron - an inquiry lesson idea การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ชีววิทยา
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ เคมี
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
Simulación de Acción Potencial - Actividad de Consulta Guiada Kara Reichert (Traducción por Mayra Tavares) อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ชีววิทยา
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ เคมี
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
Action Potential Simulation - Guided Inquiry Activity Kara Reichert อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ชีววิทยา
Stimulation of a Neuron and the Resulting Action Potential stacie forman ม.ปลาย ชี้แนะ ชีววิทยา
Neuron Lab Karl Matulis ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Science Teacher Hwa Tsu ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Noah Podolefsky (Lead)
 • Wendy Adams
 • Katherine Perkins
 • John Blanco (developer)
 • Piccolo2D
 • JFreeChart
 • Francoise (Benay) Bentley
 • Janet Casagrand
 • Mike Klymkowsky