มวล & สปริง

มวล & สปริง หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
 • สปริง
 • กฏของฮุคค์
 • การอนุรักษ์พลังงาน
HTML5 Badge กลับไปสู่เวอร์ชัน HTML5

เนื้อหา

 • สปริง
 • กฏของฮุคค์
 • การอนุรักษ์พลังงาน
 • การวัด

คำอธิบาย

ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับมวลและสปริง ทำการแขวนมวลไว้กับสปริงและปรับค่าความตึงและความพอดีของสปริง คุณสามารถกำหนดเวลาให้ช้าลงได้ ปฏิบัติการทดลองดังกล่าวเสมือนอยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ มีกราฟแสดงพลังงานจลน์ พลังงานศักย์และพลังงานความร้อนของแต่ละสปริง

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • อธิบายกฎการอนุรักษ์พลังงานกลผ่านบริบทของพลังงานจลน์ พลังงานศักย์ยืดหยุ่น และพลังงานศักย์โน้มถ่วง
 • ใช้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของสปริงเพื่อพิจารณามวลของวัตถุปริศนา
 • คำนวณหาค่าแรงโน้มถ่วง (g) ที่เกิดขึ้นบนดาวเคราะห์ปริศนา X
เวอร์ชัน 2.03

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Conservation of Energy using Masses and Springs (homework version) (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
Remote
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ปรนัย
ฟิสิกส์
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปรนัย ฟิสิกส์
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
การบ้าน
ฟิสิกส์
Visualization and Visual Illusions SIM Homework การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Kathy Perkins, Carl Wieman อุดมศึกษา-บทนำ การบ้าน ฟิสิกส์
Conservation of Energy using Masses and Springs (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Masses and Springs Homework Determine Unknowns (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การบ้าน ฟิสิกส์
Springs and Things การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Michael Dubson, Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
Hooke's Law (Hands-on & PhET) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Elyse Zimmer ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Experimental Design with Forces การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET UTeach Middle School PhET Team ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Designing Experiments Using Masses & Springs การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Karen King ม.ปลาย
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Introduction to Oscillations การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Karen King ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ ฟิสิกส์
ชีววิทยา
เคมี
วิทยาศาสตร์โลก
Masses and Springs Simulation Homework ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Kathy Perkins, Carl Wieman ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การบ้าน ฟิสิกส์
Estática (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ต้น
อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
อื่นๆ
การสาธิต
ชี้แนะ
การบ้าน
อภิปรายแลกเปลี่ยน
อื่นๆ
อื่นๆ
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
Dinâmica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ปลาย
อื่นๆ
ม.ต้น
บัณฑิตศึกษา
อุดมศึกษา-ขั้นสูง
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
อื่นๆ
ชี้แนะ
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
อื่นๆ
Massa e Peso no "Masses & Springs" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ
การบ้าน
อื่นๆ
ชี้แนะ
วิทยาศาสตร์โลก
อื่นๆ
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
MHS para pêndulos e sistemas massa-mola Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ปลาย
อื่นๆ
การบ้าน
อื่นๆ
ชี้แนะ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
Web Quest Física Oscilacoes Portugues BR Decio Schaffer บัณฑิตศึกษา การบ้าน
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Força Aplicada e Distenção em Molas Marcus Duarte, Edio da Costa Junior, Nathany Jammal ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง
Moteur en PhET Bernard Lacour อื่นๆ ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Kovationsvorstellung bei Funktionen in Zusammenhang mit Massen & Spiralfedern Frank Handsome ม.ต้น ชี้แนะ คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
Guia de trabajo - laboratorio de resortes y masa Maria Camila Llorente Castro - Julio César Páez García K-5 ชี้แนะ ฟิสิกส์
CALCULO DE MASAS CON LA LEY DE HOOKE Guillermo Valenzuela ม.ปลาย ชี้แนะ ฟิสิกส์
JUGANDO CON MUELLES Laureano Costarrosa ม.ปลาย ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ ชีววิทยา
เคมี
ฟิสิกส์
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
Mass/Spring Activity Dan Burns ม.ปลาย ชี้แนะ ฟิสิกส์
Hookes Law Kristin Michalski ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Hooke's Law inquiry lab Patrick Kaplo ม.ปลาย ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Simple Harmonic Motion Eric Aurand ม.ปลาย การบ้าน
Measuring Mass With Springs Jacqueline Sutton K-5 การบ้าน ฟิสิกส์
Spring to Another World Dean Baird, Paul G. Hewitt อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Mass Spring Activity Dan Burns ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Hooke's Law and Simple Harmonic Motion Michael Geiwitz ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
Simu-lab: Masses and Springs Shannon ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Masses and Springs: Energy Leslie Yam K-5 ปฏิบัติการทดลอง
Oscillations Sarah Stanhope ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
Simple Harmonic Motion & Springs Katie Beth ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Online Assignment 4 Ms & Ss Ed Johnsen อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
คำถามเชิงแนวคิด
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
Hooke's Law (Springs) Jessica Mullins ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Introduction to the Online Mass-Spring Lab Joe Redish ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การบ้าน
Position function of mass on spring Geoffrey Lee-Dadswell ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
Masses and Spings John Scruggs ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Discover a Spring "Stretching Law" (Hooke Michael Poynter ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Spring or Sprung? Gretchen Swanson ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Spring Simulation - Identifying Variables & Asking Questions Jessica Mullins ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Energy Analysis of a Mass Oscillating on a Spring Jessica Mullins ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Gravity: Friend or Foe? Gretchen Swanson ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Masses and Springs Stephan Graham ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
HUKUM HOOKE M. Arif Mahdiannur, Mohamad Nur, Z. A. Imam Supardi ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
AYUNAN PEGAS erni wahyuningsih ม.ปลาย
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Getaran Harmonik Sederhana Pada Pegas Nusa Suindrata Aji ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Vraagstuk rond de wet van Hooke Dries Boncquet ม.ปลาย อื่นๆ
การบ้าน
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
lab course mass-spring system Peter Selen ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Waves and sound(in dutch golven en trillingen) Corné de Boer ม.ปลาย การสาธิต

ภาษา Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Masat dhe Sustat
Amharic All Amharic Download Run now መጠነቁስ አካልሎች & ነጣሪዎች
Arabic All العربية Download Run now الكتل والزنبرك
Arabic (ซาอุดิอาระเบีย) All العربية (السعودية) Download Run now الكتل والزنبرك
Basque All Euskara Download Run now Masak eta Malgukiak
Belarusian All беларускі Download Run now Грузы і спружыны
Bosnian All Bosanski Download Run now OPRUGE & TEGOVI
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Massas e Molas
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now Masses & Springs 質量與彈簧
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 重物和弹簧
Croatian All hrvatski Download Run now mass-spring-lab
Czech All čeština Download Run now Závaží a pružiny
Danish All Dansk Download Run now Vægte og fjedre
Dutch All Nederlands Download Run now mass-spring-lab
English All English Download Run now Masses & Springs
Estonian All Eesti Download Run now Koormised ja vedrud
Finnish All suomi Download Run now Jouset ja massat
French All français Download Run now mass-spring-lab
Galician All Gallegan Download Run now Masas e Resortes
Georgian All ქართული Download Run now ტვირთი ზამბარაზე
German All Deutsch Download Run now Massen und Spiralfedern
Greek All Ελληνικά Download Run now Βαρίδια & Ελατήρια
Haitian All Haitian Download Run now mas yo ak resò yo
Hebrew All עברית Download Run now מסות וקפיצים
Hungarian All magyar Download Run now Rugólabor
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Massa dan Pegas
Italian All italiano Download Run now Masse e molle
Japanese All 日本語 Download Run now 重りとバネ(Masses & Springs )
Khmer All Khmer Download Run now ម៉ាស និងរ៉ឺស័រ
Korean All 한국어 Download Run now 추와 용수철
Kurdish All کوردی Download Run now بارستایی & سپرینگ
Latvian All Latviešu Download Run now Atsvari un atsperes
Macedonian All македонски Download Run now ПРУЖИНИ & ТЕГОВИ
Malay All Bahasa Melayu Download Run now Jisim & Spring
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Масс ба пүрш
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now Lodd og fjærer
Norwegian Nynorsk All Norwegian Nynorsk Download Run now Lodd og fjører
Persian All فارسی Download Run now جرم ها و فنرها
Polish All polski Download Run now Ciężarki na sprężynach
Russian All русский Download Run now Грузы и пружины
Serbian All Српски Download Run now ОПРУГЕ & ТЕГОВИ
Slovak All Slovenčina Download Run now Pružinový oscilátor
Slovenian All Slovenščina Download Run now Uteži in vzmeti
Spanish All español Download Run now Laboratorio de Resortes y Masa
Spanish (โคลัมเบีย) All español (Colombia) Download Run now Masas y Resortes
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Masas & Resortes
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Laboratorio de Resortes y Masa
Swedish All svenska Download Run now Massa & fjäder
Tamil All Tamil Download Run now நிறைகளும் சுருள்களும்
Turkish All Türkçe Download Run now Kütle&Esneklik
Turkmen All Turkmen Download Run now Agramlar we pružinalar
Ukrainian All українська Download Run now Маси і пружини
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Quả cân và lò xo
เคิด (ตุรกี) All Kurdish (Turkey) Download Run now Bariste & Kevan

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Macromedia Flash 9 or later
OS X 10.9.5 or later
Macromedia Flash 9 or later
Macromedia Flash 9 or later

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Michael Dubson (developer/lead)
 • Kathy Perkins
 • Interviewer: Wendy Adams