ไอโซโทป และมวลอะตอม

ไอโซโทป และมวลอะตอม หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
 • ไอโซโทป
 • มวลอะตอม
HTML5 Badge กลับไปสู่เวอร์ชัน HTML5

เนื้อหา

 • ไอโซโทป
 • มวลอะตอม

คำอธิบาย

อะตอมทุกอะตอมของธาตุเหมือนกันหรือไม่ เราสามารถบอกไอโซโทปของธาตุได้อย่างไร แล้วอัตราส่วนจำนวนอะตอมมีความสัมพันธ์กับมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุอย่างไร

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • ให้ความหมายของคำว่า “ไอโซโทป” จากเลขมวล เลขอะตอม จำนวนของโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับธาตุ และหามวลพร้อมเรียกชื่อไอโซโทปได้
 • ให้หลักฐานเพื่อสนับสนุนหรือโต้แย้งได้เกี่ยวกับ “ในธรรมชาติโอกาสมีพบไอโซโทปหนึ่งของธาตุได้เหมือนกันทุกไอโซโทป”
 • หามวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุจากอัตราส่วนจำนวนอะตอมและมวลของแต่ละไอโซโทป
 • ทำนายได้ว่ามวลและชื่อของไอโซโทปจะเปลี่ยนไปอย่างไรจากจำนวนโปรตอน นิวตรอนและอิเล็กตรอนที่กำหนดให้
 • ทำนายได้ว่ามวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุจะเปลี่ยนไปอย่างไรจากอัตราส่วนจำนวนอะตอมของไอโซโทปที่กำหนดให้
เวอร์ชัน 3.02

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปรนัย ฟิสิกส์
Isotopes & Atomic Mass-Inquiry Activity การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
Remote
เคมี
วิทยาศาสตร์โลก
Using PhET in High School Chemistry- all my activities in pdf การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
การบ้าน
เคมี
Concept Questions for Chemistry using PhET การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ต้น
ปรนัย เคมี
Isotopes and Atomic Mass - Clicker Questions การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Yuen-ying Carpenter, Robert Parson, Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ ปรนัย เคมี
Isotopes and Atomic Mass - Guided Inquiry Activity การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Timothy Herzog อุดมศึกษา-บทนำ ชี้แนะ เคมี
Exploring Average Atomic Mass การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Stephanie Davis ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง เคมี
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Julia Chamberlain อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
อื่นๆ เคมี
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ ชีววิทยา
เคมี
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
동위원소와 원자량 SIM 사용지침서 이화국(Wha Kuk Lee) ม.ปลาย
ม.ต้น
การสาธิต
อื่นๆ
ฟิสิกส์
เคมี
Isótopos y Masa Atómica: Actividad de Consulta Guiada Timothy Herzog (traducción por Mayra Tavares) อุดมศึกษา-บทนำ ชี้แนะ เคมี
Isótopos y masa atómica Amaya Garcia-Barahona ม.ปลาย ชี้แนะ
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
เคมี
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ ชีววิทยา
เคมี
ฟิสิกส์
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
Isotopes Corrin Funnell ม.ปลาย ชี้แนะ เคมี
ฟิสิกส์
Modeling Relative Atomic Mass Roberto Marrero ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
เคมี
Modeling Isotopes Roberto Marrero ม.ปลาย
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน

ภาษา Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Isotopes and Atomic Mass
Amharic All Amharic Download Run now አይሶቶፖች እና አቶሚክ ብዛት
Arabic All العربية Download Run now النظائر وعدد الكتلة
Armenian All Armenian Download Run now Isotopes and Atomic Mass
Basque All Euskara Download Run now Isotopoak eta Masa Atomikoa
Belarusian All беларускі Download Run now Ізатопы і атамная маса
Bosnian All Bosanski Download Run now IZOTOPI I ATOMSKE MASE
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Isótopos e Massa Atômica
Bulgarian All български Download Run now Изотопи и атомна маса
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now 同位素與原子量
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 同位素原子质量数
Croatian All hrvatski Download Run now Izotopi i Atomska Masa
Czech All čeština Download Run now Izotopy a atomová hmotnost
Danish All Dansk Download Run now Isotoper og atomar vægt
Dutch All Nederlands Download Run now isotopen en atoommassa
English All English Download Run now Isotopes and Atomic Mass
Estonian All Eesti Download Run now Isotoobid ja aatommass
Finnish All suomi Download Run now Isotoopit ja atomimassat
French All français Download Run now Isotopes et masses atomiques
Galician All Gallegan Download Run now Isótopos e Masa atómica
Georgian All ქართული Download Run now იზოტოპები, ატომური მასა
German All Deutsch Download Run now Isotope und Atommassen
Greek All Ελληνικά Download Run now Ισότοπα και ατομική μάζα
Hebrew All עברית Download Run now איזוטופים ומסה אטומית
Hungarian All magyar Download Run now Izotópok és atomtömeg
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Isotop dan Massa Atom
Italian All italiano Download Run now Isotopi e Massa Atomica
Japanese All 日本語 Download Run now 同位体と原子の質量
Kannada All Kannada Download Run now ಐಸೋಟೋಪು ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ
Kazakh All Kazakh Download Run now Изотоптар және атомның массасы
Khmer All Khmer Download Run now អ៊ីសូតូប និង​ម៉ាស​អាតូម
Korean All 한국어 Download Run now 동위원소와 원자량
Latvian All Latviešu Download Run now Izotopi un atommasa
Macedonian All македонски Download Run now Изотопи и атомски маси
Maori All Maori Download Run now Kanoirite me te Tau Karihi o te Ngota
Marathi All मराठी Download Run now समस्थनिके आणि अणू भार
Moldavian All Moldavian Download Run now Izotopi şi Masa atomica
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Изотоп ба Атомын Масс
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now Isotoper og atommasse
Persian All فارسی Download Run now ایزوتوپ و جرم اتمی
Polish All polski Download Run now Izotopy i masa atomowa
Portuguese All português Download Run now Isótopos e Massa Atómica
Romanian All română Download Run now Izotopi si masa atomica
Russian All русский Download Run now Изотопы и атомная масса
Serbian All Српски Download Run now Изотопи и атомске масе
Slovak All Slovenčina Download Run now Izotopy a relatívna atómová hmotnosť
Slovenian All Slovenščina Download Run now Isotopes and Atomic Mass
Spanish All español Download Run now Isótopos y Masa atómica
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Isótopos y Mása Atómica
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Isótopos y Masa atómica
Spanish (สเปน) All español (España) Download Run now Isótopos y número másico
Swedish All svenska Download Run now Isotopes and Atomic Mass
Turkish All Türkçe Download Run now Isotopes and Atomic Mass
Turkmen All Turkmen Download Run now Izotoplar we atom sany
Ukrainian All українська Download Run now Ізотопи і атомні маси
Uzbek All Uzbek Download Run now Isotopes and Atomic Mass
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Đồng vị và nguyên tử khối
Welsh All Welsh Download Run now Isotopes and Atomic Mass

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Kelly Lancaster (lead)
 • John Blanco (lead developer)
 • Sam Reid (developer)
 • Trish Loeblein
 • Emily Moore
 • Robert Parson
 • Kathy Perkins
 • Piccolo2D
 • Jack Barbara
 • Suzanne Brahmia
 • Sue Doubler
 • Loretta Jones