แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจน

แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจน หน้าจอของสถานการณ์จำลอง
Browser-Compatible Version
Java via CheerpJ: We've partnered with Leaning Technologies to allow our Java sims to run in a browser.
This sim is not compatible with iPads.
Java Version: Supports offline use and offers improved performance.

คำอธิบาย

นักวิทยาศาสตร์ทราบถึงโครงสร้างของอะตอมโดยไม่เคยมองเห็นได้อย่างไร ทดลองจากการดูโครงสร้างต่างๆ โดยการยิงลำแสงไปที่อะตอม แล้วตรวจสอบว่าการทำนายของแต่ละโครงสร้างสอดคล้องกับผลจากการทดลองใด

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • รู้แบบจำลองต่างๆ ของอะตอมไฮโดรเจนได้
 • อธิบายถึงการทำนายแบบจำลองโครงสร้างอะตอมของแต่ละโครงสร้างได้
 • อธิบายได้ว่าเหตุใดผู้คนจึงเชื่อถือแบบจำลองโครงสร้างของอะตอมนั้นๆ และเหตุใดโครงสร้างอะตอมก่อนหน้าจึงไม่น่าเชื่อถือ
 • อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแผนภาพการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนกับแผนภาพระดับพลังงานของอิเล็กตรอน
 • กระตุ้นให้ได้มีส่วนร่วมในการสร้างแบบจำลอง
เวอร์ชัน 1.11

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Visualization and Visual Illusions SIM Homework การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Kathy Perkins, Carl Wieman อุดมศึกษา-บทนำ การบ้าน ฟิสิกส์
Using PhET in High School Chemistry- all my activities in pdf การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
เคมี
Atomic models homework (Inquiry based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sam McKagan, Kathy Perkins and Carl Wieman อุดมศึกษา-ขั้นสูง
อุดมศึกษา-บทนำ
การบ้าน ฟิสิกส์
เคมี
Models of Hydrogen Exploration การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง เคมี
ฟิสิกส์
Atomic Marco Polo การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Ryan White ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง เคมี
Model of the Hydrogen Atom Handout การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Ashley Webb อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ดาราศาสตร์
เคมี
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
Models of Atom การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Elyse Zimmer ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Testing Ideas from Classical and Quantum Physics การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Bruce Palmquist อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ ฟิสิกส์
ชีววิทยา
เคมี
คณิตศาสตร์
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
อื่นๆ คณิตศาสตร์
เคมี
ฟิสิกส์
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ เคมี
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
ชีววิทยา
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Julia Chamberlain ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ เคมี
수소원자의 모형 SIM 사용지침서 이화국(Wha Kuk Lee) อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
ดาราศาสตร์
เคมี
ฟิสิกส์
Átomo de hidrogênio (modelo de Bohr) Fábio Bartolomeu Santana อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Modelos Atomicos Andrés Gualberto Palomo Cuevas ม.ปลาย ชี้แนะ ฟิสิกส์
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ ชีววิทยา
เคมี
ฟิสิกส์
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
Atomic Models and Spectroscopy Ted Clark อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
อุดมศึกษา-ขั้นสูง
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ชี้แนะ
เคมี
Atomic Models and Spectroscopes Ted Clark อุดมศึกษา-บทนำ ปฏิบัติการทดลอง
คำถามเชิงแนวคิด
เคมี
Light Emission and Lasers Debra Krause Dandaneau ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Models of the hydrogen atom Paul Burgmayer ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Bohr model of the atom for Chemistry Emily Haynes ม.ปลาย การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
เคมี
Model of the Hydrogen Atom - Exploration curt miller ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Opdracht- atoommodellen Onne Slooten ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
คำถามเชิงแนวคิด

ภาษา Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Modelet e atomit të Hidrogjenit
Amharic All Amharic Download Run now የሃይድሮጃቶም ሞደሎች
Arabic All العربية Download Run now نماذج من ذرّة الهيدروجين
Basque All Euskara Download Run now Hidrogeno-atomoaren ereduak
Belarusian All беларускі Download Run now Мадэлі атама вадароду
Bosnian All Bosanski Download Run now MODELI ATOMA VODONIKA
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Modelos do Átomo de Hidrogênio
Catalan All català Download Run now Models de l'Àtom d'Hidrogen
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now 氫原子的模型
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 氢原子模型
Croatian All hrvatski Download Run now Model Atoma Vodika
Danish All Dansk Download Run now Model af hydrogenatomet
Dutch All Nederlands Download Run now Modellen van een waterstofatoom
English All English Download Run now Models of the Hydrogen Atom
Estonian All Eesti Download Run now Vesiniku aatomi mudelid
Finnish All suomi Download Run now Vety-atomin malleja
French All français Download Run now Modèles de l'atome d'Hydrogène
Galician All Gallegan Download Run now Modelós do átomo de Hidróxeno
German All Deutsch Download Run now Modelle des Wasserstoffatoms
Greek All Ελληνικά Download Run now Μοντέλα του Ατόμου του Υδρογόνου
Hebrew All עברית Download Run now מודלים של אטום המימן
Hindi All हिंदी Download Run now हाइड्रोजन परमाणु के मॉडल
Hungarian All magyar Download Run now Hidrogénatom-modellek
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Model Atom Hidrogen
Italian All italiano Download Run now Modelli dell'atomo di Idrogeno
Japanese All 日本語 Download Run now 水素原子モデル。
Kannada All Kannada Download Run now ಜಲಜನಕ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿ
Kazakh All Kazakh Download Run now Сутек атомының қалыптары
Khmer All Khmer Download Run now គម្រូអាតូម​អ៊ីដ្រូសែន
Korean All 한국어 Download Run now 수소원자의 모형
Lao All Lao Download Run now ແບບຈຳລອງອາຕອມຂອງໄຮໂດເຈນ
Macedonian All македонски Download Run now Модел на атомот на Водород
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Устөрөгчийн Атомын Загвар
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now Modeller av Hydrogenatomet
Persian All فارسی Download Run now مدل های اتم هیدروژن
Polish All polski Download Run now Modele atomu wodoru
Portuguese All português Download Run now Modelos do Átomo de Hidrogênio
Russian All русский Download Run now Модели атома водорода
Serbian All Српски Download Run now МОДЕЛИ АТОМА ВОДОНИКА
Slovak All Slovenčina Download Run now Model atómu vodíka
Slovenian All Slovenščina Download Run now Modeli atoma vodika
Spanish All español Download Run now Modelos del Átomo del Hidrógeno ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Modelos del Átomo de Hidrógeno
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Modelos del Átomo del Hidrógeno ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Swahili All Swahili Download Run now Mifano ya haidrojeni atomu
Swedish All svenska Download Run now Model av Väteatomen
Tamil All Tamil Download Run now ஐதரச அணுவின் ஒப்புருக்கள்
Turkish All Türkçe Download Run now Hidrojen atomu modeli
Turkmen All Turkmen Download Run now Wodorod atomyň modeli
Ukrainian All українська Download Run now Моделі атома водню ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Mô hình Nguyên tử Hydrogen

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Wendy Adams
 • Michael Dubson
 • Chris Malley (developer)
 • Sam McKagan (lead)
 • Kathy Perkins
 • Carl Wieman
 • Interviewer: Mindy Gratny
 • Interviewer: Sam McKagan