ปรากฎการณ์เรือนกระจก

ปรากฎการณ์เรือนกระจก หน้าจอของสถานการณ์จำลอง
Browser-Compatible Version
Java via CheerpJ: We've partnered with Leaning Technologies to allow our Java sims to run in a browser.
This sim is not compatible with iPads.
Java Version: Supports offline use and offers improved performance.

คำอธิบาย

ก๊าซเรือนกระจกส่งผลกระทบต่อสภาพบรรยากาศอย่างไร? ให้ทำการสำรวจลักษณะและสภาพชั้นบรรยากาศที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคน้ำแข็งจนถึงปัจจุบันนี้ นอกจากนั้นสามารถทดลองดูได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทำการเพิ่มเมฆให้กับชั้นบรรยากาศ? สามารถที่จะปรับเปลี่ยนความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกแล้วทำการสังเกตดูผลที่เกิดขึ้นต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป จากนั้นทำการเปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสภาวะเรือนกระจก จากนั้นให้ทำการเพิ่มกำลังขยายเพื่อสังเกตดูว่าแสงทำปฏิกิริยาอย่างไรต่อโมเลกุล และหาคำตอบว่าก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศส่งผลต่อสภาวะเรือนกระจกหรือไม่?

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • อธิบายผลของก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวกับโฟตอนและอุณหภูมิ
 • อธิบายผลของกลุ่มเมฆของโฟตอนและอุณหภูมิ
 • เปรียบเทียบผลของก๊าซเรือนกระจกจต่อผลของกระจก
 • อธิบายปฏิกิริยาระหว่างโฟตอนกับก๊าซในชั้นบรรยากาศ
 • อธิบายว่าทำไมก๊าซเรือนกระจกถึงมีผลต่ออุณหภูมิ
เวอร์ชัน 3.04

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Using PhET in High School Chemistry- all my activities in pdf การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
เคมี
Investigating Climate Change at the Macroscopic and Microscopic Level การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Amy Rouinfar ม.ปลาย
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง วิทยาศาสตร์โลก
Greenhouse gases - sense making by observing photons การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
เคมี
Investigating the Greenhouse Effect การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Traci Radil ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ คณิตศาสตร์
เคมี
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López K-5
ม.ต้น
การสาธิต
อภิปรายแลกเปลี่ยน
การบ้าน
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
ดาราศาสตร์
เคมี
Alignment of PhET sims with NGSS ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein updated by Diana López ม.ต้น อื่นๆ วิทยาศาสตร์โลก
เคมี
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Julia Chamberlain ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ เคมี
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ ชีววิทยา
เคมี
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
Blackbody Spectrum Simulation Homework ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Kathy Perkins, Carl Wieman อุดมศึกษา-ขั้นสูง
อุดมศึกษา-บทนำ
การบ้าน ฟิสิกส์
Greenhouse Simulation Lesson ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Kathy Perkins, Carl Wieman ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การสาธิต ฟิสิกส์
온실효과 SIM 사용지침서 이화국(Wha Kuk Lee) ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
เคมี
วิทยาศาสตร์โลก
UNIDAD2 S11 L2 Calor-Efecto invernadero FRANCISCO CRUZ CANTU ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
ชี้แนะ
การบ้าน
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
Guía de trabajo ambiental desde el simulador efecto de invernadero Evaristo Manuel Solano Tenorio, Julio César Páez García y Elvira Isabel Pérez Puche ม.ปลาย ชี้แนะ วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
Efectos antrópicos alejandro hoyos begambre อุดมศึกษา-บทนำ การสาธิต ชีววิทยา
Greenhouse Effect Guided Worksheet (traducción al español) Ana W. Santiago Figueroa ม.ต้น ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
วิทยาศาสตร์โลก
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ ฟิสิกส์
ชีววิทยา
เคมี
How are greenhouse gases different from non-greenhouse gases? Colt Tooley ม.ปลาย
ม.ต้น
K-5
ปฏิบัติการทดลอง
อภิปรายแลกเปลี่ยน
Remote
ชี้แนะ
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
เคมี
Climate Change - Gas The EduChange Team อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ชี้แนะ
วิทยาศาสตร์โลก
เคมี
ฟิสิกส์
อื่นๆ
Greenhouse Effect Worksheet Joshua Tan อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การบ้าน
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ดาราศาสตร์
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
How Does the Earth's Climate Change? Katie Calder K-5 ปฏิบัติการทดลอง
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ชี้แนะ
วิทยาศาสตร์โลก
PhET Greenhouse Effect Simulations Jack Ganse ม.ต้น
ม.ปลาย
ชี้แนะ
อภิปรายแลกเปลี่ยน
วิทยาศาสตร์โลก
Guided Activity - Greenhouse Effect Timothy Kerr อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ชี้แนะ
ดาราศาสตร์
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
Climate Change - The Gas Phase The EduChange Team ม.ปลาย
ม.ต้น
อุดมศึกษา-บทนำ
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
เคมี
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์โลก
Greenhouse Gases and Their Effect on Earth's Climate Nathan Quarderer อุดมศึกษา-บทนำ ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
การบ้าน
อภิปรายแลกเปลี่ยน
วิทยาศาสตร์โลก
The Greenhouse Effect PhET Simulation Lab Matthew Wasilawski ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์โลก
The Greenhouse Effect Amy Jordan ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Greenhouse Effect Guided Worksheet Christine Russo ม.ต้น
K-5
ม.ปลาย
ชี้แนะ วิทยาศาสตร์โลก
NGSS Simulation Alignment/Correlation Matthew Huffine ม.ปลาย
K-5
ม.ต้น
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ
การสาธิต
อื่นๆ
Greenhouse Effect: Good or Bad? Nathan Quarderer อุดมศึกษา-บทนำ ปฏิบัติการทดลอง วิทยาศาสตร์โลก
Greenhouse Kristy Bibbey ม.ปลาย คำถามเชิงแนวคิด
Greenhouse Effect Basics David Moutoux ม.ปลาย
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง วิทยาศาสตร์โลก
The Greenhouse Effect Edina Levnjak ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง
Greenhouse Effect Kevin Fairchild ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง วิทยาศาสตร์โลก
The Greenhouse Effect Lab Greg Van Houten ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Greenhouse Effect Kayne Spooner ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง วิทยาศาสตร์โลก

ภาษา Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Efekti serrë
Amharic All Amharic Download Run now የከባቢአየር ተጽዕኖ
Arabic All العربية Download Run now تأثير الاحتباس الحراري
Basque All Euskara Download Run now Berotegi Efektua
Belarusian All беларускі Download Run now Парніковы эфект
Bosnian All Bosanski Download Run now EFEKAT STAKLENE BAŠTE
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now O Efeito Estufa ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now 溫室效應
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 温室效应
Croatian All hrvatski Download Run now Učinak staklenika
Czech All čeština Download Run now Skleníkový efekt
Danish All Dansk Download Run now Drivhuseffekten
Dutch All Nederlands Download Run now Het broeikaseffect
English All English Download Run now The Greenhouse Effect
Estonian All Eesti Download Run now Kasvuhooneefekt
Finnish All suomi Download Run now Kasvihuoneilmiö
French All français Download Run now L'effet de serre
Galician All Gallegan Download Run now Efecto Invernadoiro
German All Deutsch Download Run now Der Treibhauseffekt
Greek All Ελληνικά Download Run now Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου
Hebrew All עברית Download Run now אפקט החממה
Hungarian All magyar Download Run now Üvegházhatás
Italian All italiano Download Run now Effetto Serra
Japanese All 日本語 Download Run now 大気の温室効果
Kannada All Kannada Download Run now ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮ
Khmer All Khmer Download Run now ផល​ផ្ទះ​កញ្ចក់
Korean All 한국어 Download Run now 온실 효과
Lao All Lao Download Run now ຜົນກະທົບຈາກປະກົດການເຮືອນແກ້ວ
Macedonian All македонски Download Run now Ефект на стаклена градина
Malay All Bahasa Melayu Download Run now Kesan Rumahijau
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Хүлэмжийн Хийн Нөлөө
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now Drivhuseffekten
Persian All فارسی Download Run now اثر گلخانه ای
Polish All polski Download Run now Efekt cieplarniany
Portuguese All português Download Run now O Efeito de Estufa
Russian All русский Download Run now Парниковый Эффект
Serbian All Српски Download Run now ЕФЕКАТ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ
Slovak All Slovenčina Download Run now Skleníkový efekt
Spanish All español Download Run now El Efecto de Invernadero ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now El Efecto Invernadero
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now El Efecto de Invernadero ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (สเปน) All español (España) Download Run now El efecto invernadero
Swedish All svenska Download Run now Växthuseffekten
Tajik All Tajik Download Run now Эффекти парникӣ
Turkish All Türkçe Download Run now Sera Etkisi
Turkmen All Turkmen Download Run now Parnik effekty (Ýer şaryň gyzmagy)
Ukrainian All українська Download Run now Парниковий ефект ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Urdu All Urdu Download Run now گرین ہاؤز اثر
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Hiệu ứng nhà kính

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Wendy Adams
 • John Blanco (developer)
 • Kelly Lancaster
 • Ron LeMaster (developer)
 • Trish Loeblein
 • Robert Parson
 • Kathy Perkins
 • Carl Wieman
 • Interviewer: Wendy Adams
 • Interviewer: Danielle Harlow
 • Interviewer: Kelly Lancaster
 • Piccolo2D