แรงเสียดทาน

แรงเสียดทาน หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
 • ความต้านทาน
 • เทอร์โมไดนามิค
 • ความร้อน
HTML5 Badge กลับไปสู่เวอร์ชัน HTML5

เนื้อหา

 • ความต้านทาน
 • เทอร์โมไดนามิค
 • ความร้อน

คำอธิบาย

เรียนรู้เกี่ยวกับว่าความเสียดทานส่งผลทำให้เกิดความร้อนเพิ่มมากขึ้นและเกิดการหลอมเหลวอย่างไร เมื่อวัตถุสองชิ้นเกิดการเสียดสีระหว่างกันจะทำให้มีความร้อนเพิ่มมากขึ้น และเมื่อสูงขึ้นจนกระทั่งถึงระดับอุณหภูมิที่ทำให้เกิดการหลอมเหลวได้ อนุภาคของว้ตถุนั้นถูกทำให้เป็นอิสระเช่นเดียวกันกับวัตถุถูกหลอมเหลวไป

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • โมเดลสิ่งที่เกิดขึ้นกับความเสียดทานในระดับโมเลกุล
 • บอกเกี่ยวกับวัตถุในกรณีพิจารณาการเคลื่อนที่ในระดับโมเลกุล โดยที่การบรรยายนี้ควรจะรวมไปถึง (ก) ไดอะแกรมที่แสดงข้อสรุปของคำบรรยายเกี่ยวกับว่ามวลของอนุภาคและอุณหภูมิส่งผลอย่างไร, อะไรคือความแตกต่างและความเหมือนของสิ่งที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเคลื่อนที่ของอนุภาคในของแข็ง ของเหลว และแก๊ส, ขนาดและอัตราเร็วของโมเลกุลของแก๊สสัมพันธ์กันอย่างไรกับการเคลื่อนที่ของวัตถุที่พบเจอได้ในชีวิตประจำวัน
เวอร์ชัน 2.03

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปรนัย ฟิสิกส์
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การบ้าน
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Gases Understanding physical properties of gases (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
เคมี
ฟิสิกส์
Concept Questions for Chemistry using PhET การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ม.ต้น
ปรนัย เคมี
Kinetic Molecular theory review การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การสาธิต เคมี
ฟิสิกส์
Friction demonstration การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-ขั้นสูง
อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การสาธิต ฟิสิกส์
Energy Skate Park-NGSS aligned HS การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET PhET NGSS 2014 Workgroup ม.ปลาย คำถามเชิงแนวคิด
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Modeling Friction (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย การสาธิต ฟิสิกส์
Phases of Matter การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Dr. Wendy Adams ม.ต้น
อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ เคมี
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
FRICTION_FORCES_in_1_dimension Panagiotis Arfanis ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ เคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
friction sowilam mehani ม.ปลาย อภิปรายแลกเปลี่ยน ฟิสิกส์
Friction and Motion Amanda Turkel K-5 การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
Phet Skate Park Inquiry Lab and Graphical Modelling Activity Briana Clarke ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
การบ้าน
ฟิสิกส์
Force and Motion Caroline Kenneally ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การบ้าน
คำถามเชิงแนวคิด
การสาธิต
Friction Gretchen Swanson ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์

ภาษา Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Fërkimi
Arabic All العربية Download Run now الاحتكاك
Arabic (ซาอุดิอาระเบีย) All العربية (السعودية) Download Run now الاحتكاك
Azerbaijani All Azerbaijani Download Run now Sürtünmə
Basque All Euskara Download Run now Marruskadura
Belarusian All беларускі Download Run now Трэнне
Bosnian All Bosanski Download Run now Trenje (koncept)
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Atrito
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now 摩擦
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 摩擦力
Croatian All hrvatski Download Run now Trenje
Czech All čeština Download Run now Tření
Danish All Dansk Download Run now Friktion
Dutch All Nederlands Download Run now Wrijving
English All English Download Run now Friction
Estonian All Eesti Download Run now Hõõrdumine
Finnish All suomi Download Run now Kitka
French All français Download Run now Friction
Galician All Gallegan Download Run now friction
German All Deutsch Download Run now Reibung
Greek All Ελληνικά Download Run now Τριβή
Hebrew All עברית Download Run now חיכוך
Hungarian All magyar Download Run now Súrlódás
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Gesekan
Italian All italiano Download Run now Attrito
Japanese All 日本語 Download Run now 摩擦
Kannada All Kannada Download Run now ಘರ್ಷಣೆ
Kazakh All Kazakh Download Run now үйкеліс
Khmer All Khmer Download Run now កកិត
Korean All 한국어 Download Run now 마찰
Latvian All Latviešu Download Run now Berze
Macedonian All македонски Download Run now Триење
Marathi All मराठी Download Run now घर्षण
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now үрэлт
Persian All فارسی Download Run now اصطکاک
Polish All polski Download Run now Tarcie
Portuguese All português Download Run now Atrito
Russian All русский Download Run now Трение
Serbian All Српски Download Run now Трење (концепт)
Slovak All Slovenčina Download Run now Trenie
Spanish All español Download Run now Fricción
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Fricción
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Fricción
Swedish All svenska Download Run now Friktion
Tamil All Tamil Download Run now உராய்வு
Turkish All Türkçe Download Run now Sürtünme
Turkmen All Turkmen Download Run now Sürtülme
Ukrainian All українська Download Run now Тертя
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Ma sát
เคิด (ตุรกี) All Kurdish (Turkey) Download Run now Bergirî

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Macromedia Flash 9 or later
OS X 10.9.5 or later
Macromedia Flash 9 or later
Macromedia Flash 9 or later

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Michael Dubson (developer/lead)
 • Carl Wieman
 • Interviewer: Wendy Adams
 • Interviewer: Mindy Gratny
 • Interviewer: Danielle Harlow