แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน

แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
HTML5 Badge กลับไปสู่เวอร์ชัน HTML5

คำอธิบาย

สำรวจแรงที่เกิดจากงานเมื่อออกแรงดึงต้านรถเข็น และผลักตู้เย็น ลัง หรือคน; สร้างแรงที่คุณออกและดูว่าทำให้วัตถุเคลื่อนที่อย่างไร; เปลี่ยนความเสียดทานและดูว่ามีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างไร

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • ระบุได้ว่าเมื่อไหร่ที่แรงสมดุล เมื่อไหร่ที่แรงไม่สมดุล
 • กำหนดแรงลัพธ์ของวัตถุที่มีแรงมากกว่าหนึ่งแรงที่มากระทำกับวัตถุนั้น
 • ทำนายการเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีแรงลัพธ์เป็นศูนย์
 • ทำนายทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เกิดจากการรวมแรง
เวอร์ชัน 1.02

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปรนัย ฟิสิกส์
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การสาธิต
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Forces & Motion: Basics HTML5 - Part 2 (Friction) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Amy Rouinfar & Trish Loeblein ม.ต้น
ม.ปลาย
K-5
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Forces and Motion การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
อื่นๆ ฟิสิกส์
เคมี
คณิตศาสตร์
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ ฟิสิกส์
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์โลก
เคมี
Forces i moviment Valentí Ferrer ม.ต้น การบ้าน ฟิสิกส์
Gamificação da Força e movimento Darkson F. Costa; José M. V. Gomes; Dommenike M. Silva; Gilvandenys L. Sales. ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ต้น
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Atividade de Força e Movimento Darkson F. Costa, Jeirla A.Monteiro, Gilvandenys L. Sales ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ฟิสิกส์
Mecânica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ต้น
อุดมศึกษา-บทนำ
บัณฑิตศึกษา
อื่นๆ
ม.ปลาย
ชี้แนะ
การสาธิต
อื่นๆ
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
อื่นๆ
Força de Atrito Darkson Fernandes da Costa, Gilvandenys Leite Sales อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Leis de Newton Jardel de Oliveira Santos / Nizomar de Sousa Gonçalves ม.ต้น อภิปรายแลกเปลี่ยน
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Forças em Ação Alline Alencar Macedo e Mairton Romeu Cavalcante ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Laboratorio de Dinamica lineal walter Manuel Trujillo Yaipen อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ
อุดมศึกษา-ขั้นสูง
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ปรนัย
Remote
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
2. Newtonov zakon Barbara Fir ม.ต้น ชี้แนะ ฟิสิกส์
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ ชีววิทยา
เคมี
ฟิสิกส์
Newton's 1st & 2nd Laws JanaLee Moses ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
การบ้าน
Remote
ฟิสิกส์
Force and Motion: Mass vs. Speed Heather Gaughan K-5 Remote ฟิสิกส์
Introduction to Net Force Heather Gaughan K-5 Remote ฟิสิกส์
PHET Motion & Friction Sim Lab James Kane ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ชี้แนะ
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ฟิสิกส์
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
Newton's Second Law of Motion Leah L. Lecerio ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ ฟิสิกส์
Friction Quantitative Lab Steve Banasiak ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
How does mass effect the speed of a forced object? Marley Carhart K-5 การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Friction and Motion Amanda Turkel K-5 การบ้าน
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
Forces and Free Body Diagram Lab Kara Quinlan ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Pushing Things Around Dean Baird ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Force and Motion Basics - Second grade Anne Mason K-5 ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Kinematics Wang Yunhe ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Middle School Science Julia Benson ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Tug Wars: May The Forces Be With You! Jeffrey Shuldman K-5 ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Forces and Motion: Friction Nicole H. ม.ต้น การสาธิต
Force and Motion Sim Activity Kim Ridini K-5 ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Investigating Forces and Motion Through Inquiry Tony Tracy ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
2nd Law Simulation Lab Bob Bessin ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Force and Motion Investigation Michael Pennisi ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Forces and Motion: Basic - Concept Introduction Stephen N. Clontz, M. Ed. ม.ต้น
K-5
คำถามเชิงแนวคิด
ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
อื่นๆ
Force, Mass, Acceleration CL Stephenson ม.ปลาย
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Friction and Acceleration Mike Mikhaiel ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Forces, Friction and Motion Monique Modeste ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง
Force Allison Reich ม.ต้น คำถามเชิงแนวคิด ฟิสิกส์
mesues pjeter gjoka ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ฟิสิกส์
Forces and Motion: Basics Dutch Rachid Anouar ม.ต้น การบ้าน ฟิสิกส์
Kracht en beweging René Wester ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์

ภาษา Download or Run Tips
Arabic All العربية Download Run now القوى والحركة: مبادئ
Arabic (ซาอุดิอาระเบีย) All العربية (السعودية) Download Run now مبادئ القوة و الحركة
Armenian All Armenian Download Run now Ուժեր և Շարժում։ Հիմունքներ
Basque All Euskara Download Run now Indarrak eta higidura: Oinarrizkoa
Belarusian All беларускі Download Run now Сілы і рух: Асновы
Bosnian All Bosanski Download Run now Sile i kretanje - Osnove
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Forças e Movimentos: Noções Básicas
Catalan All català Download Run now Les forces i el moviment. Nivell bàsic
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now 力量和運動:基本概念
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 力和运动:基础
Czech All čeština Download Run now Síla a pohyb
Danish All Dansk Download Run now Kræfter og bevægelse: Basis
Dutch All Nederlands Download Run now Kracht en beweging: basis
English All English Download Run now Forces and Motion: Basics
French All français Download Run now Les forces et le mouvement : pour débuter.
Galician All Gallegan Download Run now Forzase movemento: Inicial
German All Deutsch Download Run now Kräfte und Bewegung: Grundlagen
Greek All Ελληνικά Download Run now Δυνάμεις και κίνηση: Τα βασικά
Hebrew All עברית Download Run now כוחות ותנועה: הבסיס
Hungarian All magyar Download Run now Erők és mozgás - alapok
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Gaya dan Gerak : Dasar
Italian All italiano Download Run now Forze e moto: le basi
Kazakh All Kazakh Download Run now күш және қозғалыс: негізлер
Korean All 한국어 Download Run now 힘과 운동: 기초
Macedonian All македонски Download Run now Сили и движење - Основи
Malay All Bahasa Melayu Download Run now Daya dan Gerakan: Asas
Persian All فارسی Download Run now آشنايي با نيروها و حركت
Polish All polski Download Run now Siły i ruch: Podstawy
Romanian All română Download Run now Forța și Mișcarea: Elementar
Serbian All Српски Download Run now Силе и кретање - Основе
Slovak All Slovenčina Download Run now Sila a pohyb: Základný kurz
Spanish All español Download Run now Fuerzas y Movimiento:Fundamentos
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Fuerzas y Movimiento:Fundamentos
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Fuerzas y Movimiento:Fundamentos
Spanish (สเปน) All español (España) Download Run now Fuerzas y Movimiento:Fundamentos
Swedish All svenska Download Run now Kraft och rörelse: Grunder
Tamil All Tamil Download Run now விசை மற்றும் நகர்ச்சி அடிப்படைகள்
Turkish All Türkçe Download Run now Kuvvet ve Hareket: Temel Prensipler
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Lực và chuyển động: Những điều cơ bản
เคิด (ตุรกี) All Kurdish (Turkey) Download Run now Bingehên Hêz û Livînê

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Noah Podolefsky (lead designer)
 • Sam Reid (lead developer)
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • Trish Loeblein
 • Piccolo2D
 • Lombok
 • Functional Java