การทดลองแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์

การทดลองแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์ หน้าจอของสถานการณ์จำลอง
Browser-Compatible Version
 • กฏของฟาราเดย์
 • สนามแม่เหล็ก
 • ตัวแม่เหล็ก
Java via CheerpJ: We've partnered with Leaning Technologies to allow our Java sims to run in a browser.
This sim is not compatible with iPads.
Java Version: Supports offline use and offers improved performance.

เนื้อหา

 • กฏของฟาราเดย์
 • สนามแม่เหล็ก
 • ตัวแม่เหล็ก

คำอธิบาย

ทดลองลงมือเล่นกับแท่งแม่เหล็กและวงของขดลวดเพื่อให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎของฟาราเดย์ ให้ทำการย้ายตำแหน่งของแท่งแม่เหล็กให้เข้าใกล้กับวงขดลวดเพื่อทำให้หลอดไฟเกิดแสงสว่างขึ้น แล้วพิจารณาดูเส้นสนามแม่เหล็ก อีกทั้งยังมีเครื่องวัดแสดงให้เห็นได้ถึงทิศทางและขนาดของกระแสไฟฟ้าที่เกิดขี้น ให้สังเกตดูเส้นสนามแม่เหล็กหรือใช้เครื่องวัดเพื่อแสดงผลทิศทางหรือขนาดของกระแสไฟฟ้า ท่านสามารถทดลองเล่นได้กับทั้งแม่เหล็กไฟฟ้า, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, และหม้อแปลงไฟฟ้า!

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • ทำนายทิศทางของสนามแม่เหล็กที่ตำแหน่งต่างๆกัน รอบๆแท่งแม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้า
 • เปรียบเทียบและหาความแตกต่างของแท่งแม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้า
 • ระบุคุณสมบัติเฉพาะตัวของแม่เหล็กไฟฟ้าว่าเป็นตัวแปรและตัวแปรอะไรบ้างที่มีผลต่อความแรงของสนามแม่เหล็กและทิศทาง
 • หาความสัมพันธ์ของความแรงของสนามแม่เหล็กต่อระยะทางในเชิงปริมาณและคุณภาพ
 • ระบุอุปกรณ์และเงื่อนไขที่ใช้สร้างตัวนำ
 • เปรียบเทียบและหาความแตกต่างว่าทั้งหลอดไฟและโวลต์มิเตอร์สามารถนำมาใช้แสดงลักษณะของกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
 • ทำนายว่ากระแสไฟฟ้าจะเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อเงื่อนไขมีความแตกต่างกัน
เวอร์ชัน 2.07

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

วิดีโอตั้งต้น

กรุณาลงทะเบียนเพื่อที่จะดูวิดีโอตั้งต้น

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
การสาธิต
ฟิสิกส์
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปรนัย ฟิสิกส์
Static Magnetic and Electric unit (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
ฟิสิกส์
Induction (high school version) (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย คำถามเชิงแนวคิด
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Induction (college homework version) (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ คำถามเชิงแนวคิด
การบ้าน
ฟิสิกส์
Magnets-Introduction (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย คำถามเชิงแนวคิด
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Faraday’s Electromagnetic Lab การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Dr. Wendy Adams อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การบ้าน
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Investigating Electromagnetism Applications การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Elyse Zimmer ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Exploring magnets, pickup coils and generators การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Elyse Zimmer ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Introduction to Magnetic Fields (bar magnets and electromagnets) - Inquiry Based การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Josie Herman อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
อื่นๆ เคมี
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
Alignment of PhET sims with NGSS ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein updated by Diana López ม.ต้น อื่นๆ ชีววิทยา
เคมี
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
เคมี
Roteiro de atividades para os alunos Ygor Bernardes ม.ปลาย ชี้แนะ ฟิสิกส์
Computer Simulations as a Tool to Assist Teaching Basics of Electromagnetism (Simulações Computacionais Como Ferramenta Auxiliar ao Ensino de Conceitos Básicos de Eletromagnetismo) Josué Antunes de Macêdo & Adriana Gomes Dickman ม.ต้น การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
อื่นๆ
คำถามเชิงแนวคิด
ฟิสิกส์
Laboratorio Virtual para abordar la Ley de Inducción de Faraday basado en las propuestas del Aprendizaje Activo de la Física Diego Fernando Becerra Rodríguez อุดมศึกษา-ขั้นสูง
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Ley de Faraday Forma diferencial Diego Fernando Becerra Rodríguez บัณฑิตศึกษา ชี้แนะ ฟิสิกส์
FARADAY'S LAW Felizardo Grendula อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ชี้แนะ
Remote
ฟิสิกส์
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ ชีววิทยา
ฟิสิกส์
เคมี
Video: Faraday's Electromagnetic Lab Simulation (PhET) Explained Louis Wong ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
Remote
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
Magnet Lab Amy Jordan ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Faraday- The E part of Eintstein's Big Idea Daniel Nieman ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Faraday's Electromagnetic Lab Dean Baird อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
Initial Magnetism Investigation (Inquiry Based) Bruce Palmquist ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Electromagnetic Generation - Phet simulation Pauline Seales ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Faraday Experiment Self Directed Learning Chris Cochran ม.ปลาย คำถามเชิงแนวคิด ฟิสิกส์
PhET Faraday Simulation Nicole Murawski ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Faraday's Electromagnetic Lab Robert Kennedy ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Faradays Electromagnetic Lab: Generating Electricity Steve Reeves ม.ปลาย การบ้าน ฟิสิกส์
Faradays AC-DC and Electromagnetism Steve Reeves ม.ปลาย การบ้าน ฟิสิกส์

ภาษา Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Eksperimenti Virtual i Efektit Elektromagnetik të Faraday-t
Amharic All Amharic Download Run now ፋራዴይ የኤሌክትሮማግኔቲክ ላብራቶሪ
Arabic All العربية Download Run now مختبر فراداي للمغناطيس الكهربائي
Armenian All Armenian Download Run now Ֆարադեյի Էլեկտրամագնիսական լաբարատորիան
Basque All Euskara Download Run now Faraday-ren laborategi elektromagnetikoa
Belarusian All беларускі Download Run now Электрамагнітная лабараторыя Фарадэя
Bosnian All Bosanski Download Run now Fаrаdejevа elektromаgnetnа lаborаtorijа
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Laboratório de Eletromagnetismo de Faraday ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Bulgarian All български Download Run now Електромагнитна лаборатория на Майкъл Фарадей
Catalan All català Download Run now Laboratori Electromagnètic de Faraday
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now 法拉第的電磁實驗室
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 法拉第电磁感应实验
Croatian All hrvatski Download Run now Faradayeva elektromagnetska indukcija
Czech All čeština Download Run now Faradayova elektromagnetická laboratoř
Danish All Dansk Download Run now Faradays elektromagnetiske laboratorie.
Dutch All Nederlands Download Run now Faraday's Elektromagnetisch Lab
English All English Download Run now Faraday's Electromagnetic Lab
Estonian All Eesti Download Run now Faraday elektromagnetlabor
Finnish All suomi Download Run now Faraday'n sähkömagneettinen laboratorio
French All français Download Run now Labo d'électromagnétisme de Faraday
Galician All Gallegan Download Run now Lab Lei de Faraday
Georgian All ქართული Download Run now ფარადეის ელექტრომაგნიტური ლაბორატორია
German All Deutsch Download Run now Faradays Elektromagnetisches Labor
Greek All Ελληνικά Download Run now Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητισμού Faraday
Haitian All Haitian Download Run now Laboratwa Elektromayetik Faraday la
Hebrew All עברית Download Run now מעבדת האלקטרומגנטיות של פרדיי
Hungarian All magyar Download Run now Faraday elektromágneses laboratóriuma
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Laboratorium Elektromagnetik Faraday
Italian All italiano Download Run now Laboratorio elettromagnetico di Faraday
Japanese All 日本語 Download Run now ファラデーの電磁石研究所
Kannada All Kannada Download Run now ಫಾರಡೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತ ಲ್ಯಾಬ್
Kazakh All Kazakh Download Run now Электромагниттік Фарадай Зертханасы
Khmer All Khmer Download Run now មន្ទី​រពិសោធន៍​អេឡិច​ត្រូ​ម៉ាញេទិច​របស់ផារ៉ាដេ
Korean All 한국어 Download Run now 패러데이의 전자기 실험
Lao All Lao Download Run now ຫ້ອງທົດລອງ ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ຂອງ ທ່ານ ແຟຣາເດ
Latvian All Latviešu Download Run now Faradeja elektromagnētiskā laboratorija
Lithuanian All Lietuvių Download Run now Faradėjaus elektromagnetinė labaratorija
Macedonian All македонски Download Run now Фарадеева Електромагнетна лабораторија
Marathi All मराठी Download Run now फॅरेडेची विद्युतचुंबकीय प्रयोगशाळा
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Фарадейгийн Цахилгаан соронзон лаборатори
Persian All فارسی Download Run now آزمایشگاه الکترومغناطیسی فارادی
Polish All polski Download Run now Elektromagnetyczne laboratorium Pana Faradya
Portuguese All português Download Run now Laboratório de Eletromagnetismo
Romanian All română Download Run now Laboratorul Electromagnetic al lui Faraday
Russian All русский Download Run now Электромагнитная лаборатория Фарадея
Serbian All Српски Download Run now Фарадејева електромагнетна лабораторија
Slovak All Slovenčina Download Run now Faradayove magnetické laboratórium
Slovenian All Slovenščina Download Run now Faradayev elektromagnetni laboratorij
Spanish All español Download Run now Laboratorio electromágnetico de Faraday ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Laboratorio Electromagnético de Faraday
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Laboratorio electromágnetico de Faraday ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Swedish All svenska Download Run now Faradays labb om elektromagnetism
Turkish All Türkçe Download Run now Faraday Elektromanyetik Lab.
Turkmen All Turkmen Download Run now Faradeýiň Elektromagnit Labaratoriýasy
Ukrainian All українська Download Run now Лабораторія електромагнітизму ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Phòng thí nghiêm điện từ của FARADAY
เคิด (ตุรกี) All Kurdish (Turkey) Download Run now Ezmûngeha KarebaMiknatisî ya Faraday

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Michael Dubson
 • Chris Malley (developer)
 • Kathy Perkins
 • Carl Wieman
 • Interviewer: Danielle Harlow
 • Interviewer: Archie Paulson