พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด: พื้นฐาน

พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด: พื้นฐาน หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
HTML5 Badge กลับไปสู่เวอร์ชัน HTML5

คำอธิบาย

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานผ่านบริบทนักเล่นสเก็ต สำรวจความแตกต่างและดูพลังงานจลน์ พลังงานศักย์ และ แรงเสียดทานในระหว่างที่เธอเคลื่อนที่ สร้างเส้นทาง, ทางลาด และสเก็ตกระโดดได้

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • อธิบายการอนุรักษ์พลังงานของกลศาสตร์ มโนมติของพลังงานจะใช้พลังงานจลน์ และพลังงานศักย์โน้มถ่วง
 • อภิปรายว่ากราฟแท่งและแผนภูมิวงกลมสัมพันธ์กับตำแหน่งและความเร็วอย่างไร
 • อธิบายการเปลี่ยนแปลงของมวลสเก็ตมีผลต่อพลังงานอย่างไร
 • อธิบายการเปลี่ยนแปลงแรงเสียดทานมีผลต่อพลังงานอย่างไร
 • ทำนายตำแหน่งหรือประมาณค่าอัตราเร็วจากกราฟแท่งและแผนภูมิวงกลม
 • คำนวณอัตราเร็วหรือความสูง ณ ตำแหน่งต่างๆ
 • คำนวณพลังงานจลน์และพลังงานศักย์ ณ ตำแหน่งต่างๆ
 • ออกแบบเส้นทางของสเก็ตโดยใช้แนวคิดของพลังงานกล และ การอนุรักษ์พลังงาน
เวอร์ชัน 2.13

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปรนัย ฟิสิกส์
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
การสาธิต
ฟิสิกส์
Energy Skate Park Basics - Clicker Questions การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein, Robert Parson อุดมศึกษา-บทนำ ปรนัย เคมี
Energy Skate Park-NGSS aligned HS การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET PhET NGSS 2014 Workgroup ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
คำถามเชิงแนวคิด
ฟิสิกส์
Energy Skate Park Basics การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Noah Podolefsky ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Energy Forms Clicker Questions การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Dr. Wendy Adams ม.ปลาย
ม.ต้น
อุดมศึกษา-บทนำ
ปรนัย ฟิสิกส์
Energy Skate Park-NGSS aligned การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Energy Skate Park Basics Lesson การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET UTeach Middle School PhET Team ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Energy Skate Park Lab (html5) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Chris Stoker ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ ฟิสิกส์
ชีววิทยา
เคมี
วิทยาศาสตร์โลก
Energia skate pista batean Diana López, Jaione Eizaguirreren itzulpena ม.ปลาย ชี้แนะ ฟิสิกส์
conservação da energia - Luiz Sérgio S. S. Silva ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Energia cinetica y potencial, calculo Gerardo Sarmiento ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
clase divertida de energia xiomara cedeño ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
clase de energía nivel basico xiomara cedeño ม.ปลาย การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ ชีววิทยา
เคมี
ฟิสิกส์
Atividade Energia Mecânica gamificada Darkson F. Costa; José M. V. Gomes; Gilvandenys L. Sales. อุดมศึกษา-บทนำ
บัณฑิตศึกษา
ม.ต้น
ม.ปลาย
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Skate Park Phet- Science 8 and ACC Science 8 Erin Curtis ม.ต้น ชี้แนะ ฟิสิกส์
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
Energy Skate Park Student Simulation Fred Salamone K-5
ม.ต้น
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ฟิสิกส์
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
Conservation of Energy Exploration with Skatepark Physics Linda Ryan ม.ต้น
ม.ปลาย
การบ้าน
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Energy Skate Park Lab nikki schreiber K-5
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Phet Skate Park Inquiry Lab and Graphical Modelling Activity Briana Clarke ม.ต้น ชี้แนะ
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
NGSS Simulation Alignment/Correlation Matthew Huffine K-5
ม.ต้น
ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การสาธิต
อื่นๆ
อื่นๆ
Energy Skate Park: Basics Lab Sophie Lanchez ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Energy Skate Park Worksheet David Kennedy ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง
Energy Skate Park Basics Energy Exploration Jessica Colonel ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Conservation of Energy - conceptual Paul Broberg ม.ปลาย
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง อื่นๆ
ฟิสิกส์
Introduction to Energy Model Greg Schade ม.ปลาย
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์

ภาษา Download or Run Tips
Amharic All Amharic Download Run now የኢነርጂ ስኬት ፓርክ-መሰረታዊ ነገሮች
Arabic All العربية Download Run now Energy Skate Park: Basics
Arabic (ซาอุดิอาระเบีย) All العربية (السعودية) Download Run now Energy Skate Park: Basics
Azerbaijani All Azerbaijani Download Run now Enerji Konki Parkı : Əsaslar
Basque All Euskara Download Run now Energia irristailu-parkean: oinarria
Belarusian All беларускі Download Run now Энергетычны скейт-парк: Асновы
Bosnian All Bosanski Download Run now Energija u skejt-parku: Osnovna verzija
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Energy Skate Park: Basics
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now 能量滑板競技場:基礎
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 能量滑板竞技场: 基础
Croatian All hrvatski Download Run now Energy Skate Park: Basics
Czech All čeština Download Run now Energy Skate Park: Basics
Danish All Dansk Download Run now Energiskaterpark: Basis
Dutch All Nederlands Download Run now Energy Skate Park: Basics
English All English Download Run now Energy Skate Park: Basics
Estonian All Eesti Download Run now Energy Skate Park: Basics
French All français Download Run now Skate parc de l'énergie: Les bases
Galician All Gallegan Download Run now Enerxía Parque Patinaxe: inicio
German All Deutsch Download Run now Energieskatepark: Basics
Greek All Ελληνικά Download Run now Ενεργειακό Πάρκο Skate: Θεμελιώδες
Haitian All Haitian Download Run now Enèji paten an sou pis
Hebrew All עברית Download Run now פארק השעשועים: אנרגיה בסיסי
Hungarian All magyar Download Run now Energia Gördeszkapark - alapok
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Energi Skate: Dasar
Irish All Gaeilge Download Run now Energy Skate Park: Basics
Italian All italiano Download Run now Energia con lo Skateboard: concetti base
Japanese All 日本語 Download Run now Energy Skate Park: Basics
Kannada All Kannada Download Run now Energy Skate Park: Basics
Kazakh All Kazakh Download Run now Energy Skate Park: Basics
Khmer All Khmer Download Run now Energy Skate Park: Basics
Korean All 한국어 Download Run now 에너지 스케이트 공원: 기초
Lao All Lao Download Run now ພະລັງງານຂອງສະກີ:ໃນກາຮເຄື່ອນທີ່
Lithuanian All Lietuvių Download Run now Energy Skate Park: Basics
Macedonian All македонски Download Run now Енергија во скејт-паркот: Основна верзија
Marathi All मराठी Download Run now एनर्जी स्केट पार्क (प्राथमिक)
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Гулгагчийн Энергийн Парк: Үндсэн
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now Energiskatepark: Grunnleggende
Persian All فارسی Download Run now انرژی پارک اسکیت: مقدماتی
Polish All polski Download Run now Energia w Skate Parku: wstęp
Portuguese All português Download Run now Energia do Parque de Skate: Básico
Romanian All română Download Run now Energia parcului de Skate: Baza
Russian All русский Download Run now Energy Skate Park: Basics
Serbian All Српски Download Run now Енергија у скејт-парку: Основна верзија
Slovak All Slovenčina Download Run now Energia v skejt parku: základy
Slovenian All Slovenščina Download Run now Energija v skate parku: Osnove
Spanish All español Download Run now Energía en el Skate Park: Básico
Spanish (โคลัมเบีย) All español (Colombia) Download Run now Energy Skate Park: Basics
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Energía en el Parque del Patinador:Fundamentos
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Energía en el Skate Park: Básico
Swedish All svenska Download Run now Energy Skate Park: Basics
Turkish All Türkçe Download Run now Enerji Kaykayı Parkı: Temel Öğeler
Turkmen All Turkmen Download Run now Energiýa skeýt meýdançasy: Başlangyç
Ukrainian All українська Download Run now Парк для скейтів: Основи
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Công viên trượt ván: Những điều cơ bản
เคิด (ตุรกี) All Kurdish (Turkey) Download Run now Parka Xijxijka Wize: Bingeh

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Lead designer: Noah Podolefsky
 • Katherine Perkins
 • Emily B Moore
 • Ariel Paul
 • Trish Loeblein
 • Developer: Sam Reid
 • Interviewers: Noah Podolefsky & Ariel Paul
 • Piccolo2D
 • JFreeChart