พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด

พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
 • พลังงาน
 • การอนุรักษ์พลังงาน
 • พลังงานจลน์
HTML5 Prototype: Prototypes are in their design phase and not fully tested.

เนื้อหา

 • พลังงาน
 • การอนุรักษ์พลังงาน
 • พลังงานจลน์
 • พลังงานศักย์
 • ความต้านทาน

คำอธิบาย

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานของนักสเก็ตที่เล่นสเก็ต; สำรวจความแตกต่างและดูพลังงานจลน์ พลังงานศักย์ และ แรงเสียดทานในระหว่างที่เขาเคลื่อนที่; คุณสามารถย้ายเขาไปไว้ที่ดาวอื่น หรือ ที่ไหนก็ได้

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • อธิบายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานของพลังงานกลที่เกี่ยวกับพลังงานจลน์และพลังงานศักย์โน้มถ่วง
เวอร์ชัน 2.13

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปรนัย ฟิสิกส์
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การบ้าน
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Intermolecular Forces and States of Matter - Interactive Lecture Demonstration การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Ted Clark, Julia Chamberlain อุดมศึกษา-บทนำ การสาธิต เคมี
Energy Skate Park-NGSS aligned HS การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET PhET NGSS 2014 Workgroup ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
คำถามเชิงแนวคิด
ฟิสิกส์
Energy Skate Park - Four activities (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Conservation of Energy 1 Energy Skate Park introduction (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
คำถามเชิงแนวคิด
ฟิสิกส์
Energy Skate Park Clicker Questions (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
คำถามเชิงแนวคิด ฟิสิกส์
Conservation of Energy 4 Energy Skate Park: Calculations with Conservation of Mechanical Energy using time graphs (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
คำถามเชิงแนวคิด
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Conservation of Energy 3 Energy Skate Park: Calculations with Mechanical energy (no time graphs) (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
คำถามเชิงแนวคิด
ฟิสิกส์
Conservation of Energy 2 Energy Skate Park relating graphs position and speed (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
คำถามเชิงแนวคิด
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Conservation of Energy for Middle School การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Jefferson County Middle School Workshop ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
Energy Forms Clicker Questions การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Dr. Wendy Adams ม.ปลาย
ม.ต้น
อุดมศึกษา-บทนำ
ปรนัย ฟิสิกส์
Energy Skater -- Introduction to Mechanical Energy Conservation การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Karen King ม.ปลาย
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Energy Transformations การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Elyse Zimmer ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Kinetic and Potential energy การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Cameron Ross ม.ปลาย
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
mechanical energy - exploring kinetic and potential energy การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Jackie Esler ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Finding Properties of Energy (via the skate park) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET jim cibulka ม.ปลาย
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง
คำถามเชิงแนวคิด
Mechanical energy - Kinetic and Potential การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Jackie Esler ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง
Potential and Kinetic Energy การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET J Smith ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง
Energy, Forces, and Motion basics การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Kristi Goodwin ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Energy Skate Park for Middle School(Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Roller Coaster Physics Investigation การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Scott McCurdy ม.ต้น
ม.ปลาย
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
คำถามเชิงแนวคิด
ฟิสิกส์
Alignment of PhET sims with NGSS ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein updated by Diana López ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ ฟิสิกส์
เคมี
วิทยาศาสตร์โลก
ชีววิทยา
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ ฟิสิกส์
ชีววิทยา
เคมี
วิทยาศาสตร์โลก
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Julia Chamberlain ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ เคมี
Energy Skate Park Learning Goals for four activities (Inquiry Based) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ ฟิสิกส์
Atividade sem matemática moises esp ม.ปลาย ปรนัย ฟิสิกส์
SKATER y Conservación de la Energía Pedro Salgado ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ชี้แนะ
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Energia cinetica y potencial, calculo Gerardo Sarmiento ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Conservación de la energía mecánica Félix A. Gutiérrez Múzquiz ม.ปลาย การบ้าน ฟิสิกส์
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ ฟิสิกส์
ชีววิทยา
เคมี
Conservation of Mechanical Energy Nawal Nayfeh ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
Remote
ฟิสิกส์
Atividade Energia Mecânica gamificada Darkson F. Costa; José M. V. Gomes; Gilvandenys L. Sales. ม.ต้น
ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
บัณฑิตศึกษา
การบ้าน
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Skate Park Phet- Science 8 and ACC Science 8 Erin Curtis ม.ต้น ชี้แนะ ฟิสิกส์
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
Energy Skate Park Lab nikki schreiber K-5
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
skate park Annetta Serulla อุดมศึกษา-บทนำ ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Conservation of Energy (Energy Skate Park) Amy Jordan ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
PhET Energy Skate park Laura Haug ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
tutorial energy-skate-park Peter Selen ม.ปลาย คำถามเชิงแนวคิด ฟิสิกส์
Energy Skate Park Adam Wolfe ม.ปลาย
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง
คำถามเชิงแนวคิด
ฟิสิกส์
Energy Skate Park Shannon Ventresca ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง
Thermodynamics of Skating Joel Barthel ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Intro to Energy Conservation Bob Schaefer ม.ปลาย การสาธิต ฟิสิกส์
PhET Energy Sk8r sim Activity Drew Isola ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
คำถามเชิงแนวคิด
ฟิสิกส์
Conservation of Energy Sarah Stanhope ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Energy Simulation Pauline Seales ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
NRG Sk8r Kim Berg ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Unusual cases of oscillation Debra Krause Dandaneau ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ
Energy Skatepark Adventures Ella Bowling ม.ต้น การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Rollercoaster, Free Fall & Energy Conservation Paulo Pinto ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Build a Park stephanie wisely ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Energy Skate Park Lesson Chris Nichols ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Graphing Energy at the Skate Park Jessica Mullins ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Energy Skate Park Gretchen Swanson ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Inquiry to the Energy Skate Park beki toussaint ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Skate Park and Energy Conservation Don Cameron ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Wet van behoud van Energie Martijn van der Hoff ม.ต้น
ม.ปลาย
ชี้แนะ
การบ้าน
ฟิสิกส์
Energiebehoud in het skatepark klas 5 Kirsten Stadermann ม.ปลาย การสาธิต
คำถามเชิงแนวคิด
การบ้าน
ฟิสิกส์
W, Ek en Ez, Energie vergelijkingen laten leven. Loran de Vries ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์

ภาษา Download or Run Tips
Amharic All Amharic Download Run now የኢነርጂ ስኬት ፓርክ
Arabic All العربية Download Run now منتزه الطاقة للتزحلق
Arabic (ซาอุดิอาระเบีย) All العربية (السعودية) Download Run now منتزه الطاقة للتزحلق
Azerbaijani All Azerbaijani Download Run now Enerji Konki Parkı
Basque All Euskara Download Run now Energia irristailu-parkean
Belarusian All беларускі Download Run now Энергетычны скейт-парк
Bosnian All Bosanski Download Run now Energija u skejt-parku
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Parque Energético para Skatistas
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now 能量滑板競技場
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 能量滑板竞技场
Croatian All hrvatski Download Run now Zakon sačuvanja energije
Czech All čeština Download Run now Energetický Skate Park
Danish All Dansk Download Run now Energiskaterpark
Dutch All Nederlands Download Run now EnergieSkatepark
English All English Download Run now Energy Skate Park
Estonian All Eesti Download Run now Energia rula park
French All français Download Run now Skate parc de l'énergie
Galician All Gallegan Download Run now Enerxía Parque Patinaxe
German All Deutsch Download Run now Energieskatepark
Greek All Ελληνικά Download Run now Ενεργειακό Πάρκο Skate
Haitian All Haitian Download Run now Enèji paten an sou pis
Hebrew All עברית Download Run now פארק שעשועים: אנרגיה
Hungarian All magyar Download Run now Energia Gördeszkapark
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Energi Skate
Irish All Gaeilge Download Run now Fuinneamh Pairc scatail
Italian All italiano Download Run now Energia con lo Skateboard
Japanese All 日本語 Download Run now スケートパーク(Energy Skate Park)
Kannada All Kannada Download Run now ಶಕ್ತಿ-ಸ್ಕೇಟ್ ಉದ್ಯಾನವನ
Kazakh All Kazakh Download Run now Energy Skate Park
Khmer All Khmer Download Run now Energy Skate Park
Korean All 한국어 Download Run now 에너지 스케이트 공원
Lao All Lao Download Run now ພະລັງງານກັບການຫຼິ້ນຊອງນັກສະກີ
Lithuanian All Lietuvių Download Run now Energijos riedlenčių parkas
Macedonian All македонски Download Run now Енергија во скејт-паркот
Marathi All मराठी Download Run now एनर्जी स्केट पार्क
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Гулгагчийн Энергийн Парк
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now Energiskatepark
Persian All فارسی Download Run now انرژی پارک اسکیت
Polish All polski Download Run now Energia w Skate Parku
Portuguese All português Download Run now Energia do Parque de Skate
Romanian All română Download Run now Energia parcului de Skate
Russian All русский Download Run now Энергетический каток
Serbian All Српски Download Run now Енергија у скејт-парку
Slovak All Slovenčina Download Run now Energia a skejt park
Slovenian All Slovenščina Download Run now Park energije drsanja
Spanish All español Download Run now Pista de patinar "Energía"
Spanish (โคลัมเบีย) All español (Colombia) Download Run now Parque de la Energía
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Energía en el Parque del Patinador
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Pista de patinar "Energía"
Swedish All svenska Download Run now Skatepark för energi
Turkish All Türkçe Download Run now Enerji Kaykayı Parkı
Turkmen All Turkmen Download Run now Energiýa skeýt meýdançasy
Ukrainian All українська Download Run now Парк для скейтів ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Công viên trượt ván.
เคิด (ตุรกี) All Kurdish (Turkey) Download Run now Parka Xijxijka Wize

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Wendy Adams
 • Michael Dubson
 • Trish Loeblein
 • Kathy Perkins
 • Sam Reid (developer/lead)
 • Carl Wieman
 • Interviewer: Danielle Harlow