รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน

รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
 • พลังงาน
 • การอนุรักษ์พลังงาน
 • ระบบพลังงาน
HTML5 Badge กลับไปสู่เวอร์ชัน HTML5

เนื้อหา

 • พลังงาน
 • การอนุรักษ์พลังงาน
 • ระบบพลังงาน
 • รูปแบบของพลังงาน
 • การเปลี่ยนพลังงาน
 • พลังงานความร้อน

คำอธิบาย

ซิมูเลชั่นนี้สามารถศึกษาเกี่ยวกับการทำให้ร้อนและเย็นของโลหะ, ก้อนอิฐ และน้ำ โดยการเพิ่มหรือลดพลังงาน และสามารถสังเกตการถ่ายโอนของพลังงานในวัตถุได้ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างระบบด้วยตนเองโดยใช้ แหล่งพลังงาน, อุปกรณ์แปลงรูปพลังงานและผู้ใช้พลังงาน แล้วดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • สามารถคาดการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนของพลังงานในวัตถุที่ถูกทำให้ร้อน, เย็น หรือเมื่อเกิดการสัมผัสกันของวัตถุที่มีอุณหภูมิต่างกันได้
 • สามารถบอกความแตกต่างของรูปแบบพลังงานและยกตัวอย่างในชีวิตประจำวันได้
 • อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปของพลังงานได้
 • สามารถอธิบายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานในชีวิตประจำวันได้
 • สามารถออกแบบระบบที่ประกอบด้วยแหล่งพลังงาน, อุปกรณ์แปลงรูปพลังงานและผู้ใช้พลังงาน และอธิบายการเปลี่ยนรูปของพลังงานได้
 • สามารถบอกเกี่ยวกับเรื่องราวของพลังงานที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้
เวอร์ชัน 1.00

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Ενεργειακά Διαγράμματα การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Nikolaos Nerantzis ม.ปลาย ชี้แนะ
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Temperature and Energy NGSS aligned การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Rosemary Wulf ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง เคมี
Energy Forms and Changes PhET Lab การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Elizabeth Hobbs อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
Energy Chains การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Nikolaos Nerantzis ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
อื่นๆ
ฟิสิกส์
Energy Forms and Changes Simulation การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET A. Norberg ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง
คำถามเชิงแนวคิด
การบ้าน
ฟิสิกส์
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
เคมี
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Julia Chamberlain อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
อื่นๆ เคมี
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
เคมี
Atividade de transformação da energia Caroline Machado K-5 ชี้แนะ ฟิสิกส์
PRACTICAS DE SIMULACIONES FANNY MORI อุดมศึกษา-ขั้นสูง Remote ฟิสิกส์
La energía y sus transformaciones. Diana Patricia Caldera Salcedo. K-5 ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
เคมี
ฟิสิกส์
clase divertida de energia xiomara cedeño ม.ปลาย ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
ฟิสิกส์
Formas y Cambios de Energía D. Ricardo Chunga ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง วิทยาศาสตร์โลก
Laboratorio- Materia-Energía Paola Cárdenas ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
เคมี
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ เคมี
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
PhET Energy Forms and Changes Virtual Lab Kevin McCormack อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Simple WS with Energy Forms & Changes pHet Casie Bullock ม.ปลาย
ม.ต้น
ชี้แนะ เคมี
ฟิสิกส์
temperature and energy salam barqawi ม.ต้น ชี้แนะ ฟิสิกส์
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
Year 8 Energy Transformations, Waste and Efficiency Renee Manson ม.ต้น ชี้แนะ ฟิสิกส์
Guided Inquiry Karl Foxhoven ม.ปลาย
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Phet Energy Forms and Changes Student Worksheet Lynn Ressler ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Specific Heat Capacity Anna Philip ม.ปลาย การสาธิต ฟิสิกส์
Energy Forms and Changes Lab! Jamie Schoenberger ม.ต้น ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
เคมี
Energy Forms and Changes Jessica Pham K-5 ปฏิบัติการทดลอง
Energy Forms Simulation Activity Tim Perry ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง
PhET Energy Simulations Casey Vogel ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
أشكال الطاقة وتحولاتها Ahlam Alanzi ม.ปลาย
ม.ต้น
การบ้าน
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
เคมี
Temperature and changes Muhammad Iqbal ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์

ภาษา Download or Run Tips
Amharic All Amharic Download Run now የኃይል ቅጾች እና ለውጦች
Arabic All العربية Download Run now أشكال الطاقة وتحولاتها
Basque All Euskara Download Run now Energia motak eta aldaketak
Belarusian All беларускі Download Run now Віды энергіі і яе змяненні
Bosnian All Bosanski Download Run now ENERGIJA, VRSTE I PROMJENE
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Formas de Energia e Transformações
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now 能量形式與轉化
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 能量的形式和转换
Croatian All hrvatski Download Run now Oblici energije i energetske promjene
Czech All čeština Download Run now Formy energie a její přeměny
Danish All Dansk Download Run now Energiformer og ændringer
Dutch All Nederlands Download Run now Soorten en veranderingen van energie
English All English Download Run now Energy Forms and Changes
French All français Download Run now Energie formes et changements
German All Deutsch Download Run now Energieformen und Energieumwandlungen
Greek All Ελληνικά Download Run now Ενέργεια: μορφές και μετατροπές
Hebrew All עברית Download Run now צורות ומעברי אנרגיה
Hungarian All magyar Download Run now Energiafajták átalakítása
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Bentuk dan Perubahan Energi
Italian All italiano Download Run now Forme e cambiamenti di energia
Japanese All 日本語 Download Run now エネルギーの形と変化
Kazakh All Kazakh Download Run now Энергия пішіндері мен өзгерулері
Korean All 한국어 Download Run now 에너지의 형태와 변화
Kurdish All کوردی Download Run now جۆره‌كانی وزه‌ و گۆڕانیان
Lao All Lao Download Run now ຮູບແບບພະລັງງານແລະການປ່ຽນແປງ
Macedonian All македонски Download Run now Видови облици на енергија
Maori All Maori Download Run now He Momo, Hurihanga Pūngao
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирал
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now Energiformer og overganger
Norwegian Nynorsk All Norwegian Nynorsk Download Run now Energiformer og overgangar
Persian All فارسی Download Run now شکل ها و تبدیل های انرژی
Polish All polski Download Run now Formy energii i ich przemiany
Portuguese All português Download Run now Formas de energia e transformações de energia
Romanian All română Download Run now Formele energiei si schimbarile sale
Serbian All Српски Download Run now Енергија, врсте и промене
Slovak All Slovenčina Download Run now Formy energie a jej premeny
Spanish All español Download Run now Cambios y formas de energías
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Formas y Cambios de Energía
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Cambios y formas de energías
Swahili All Swahili Download Run now aina za nishati na mabadiliko
Swedish All svenska Download Run now Energi former och övergångar
Turkish All Türkçe Download Run now Enerji Biçimleri ve Değişiklikleri
Uzbek All Uzbek Download Run now Energiya shakllari va o'zgarishlar
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng
เคิด (ตุรกี) All Kurdish (Turkey) Download Run now Teşe û Veguherînên Wize

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Noah Podolefsky (lead designer, interviewer)
 • John Blanco (developer)
 • Ariel Paul
 • Emily Moore
 • Kathy Perkins
 • Trish Loeblein
 • Piccolo2D
 • Stamatis Vokos
 • Sam McKagan
 • Rachel Scherr
 • Hunter Close
 • Eleanor Close