ประจุและสนามไฟฟ้า

ประจุและสนามไฟฟ้า หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
 • สนามไฟฟ้า
 • ไฟฟ้าสถิตย์
 • จุดสมศักย์
HTML5 Badge กลับไปสู่เวอร์ชัน HTML5

เนื้อหา

 • สนามไฟฟ้า
 • ไฟฟ้าสถิตย์
 • จุดสมศักย์
 • ความต่างศักย์ไฟฟ้าสถิตย์
 • ประจุไฟฟ้า
 • โวลต์

คำอธิบาย

ทดลองเล่นโดยเลื่อนจุดประจุไปรอบๆ บนสนามไฟฟ้าเพื่อสังเกตดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับสนามไฟฟ้า, ความต่างศักย์, เส้นศักย์, และอื่นๆ โดยแสดงให้เห็นผ่านสีสันที่ฉูดฉาด เห็นพลวัตรของสิ่งที่เกิดขึ้น และทดลองได้อย่างอิสระ

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • รู้และเข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า
 • สามารถอธิบายเกี่ยวกับแรงและทิศทางรอบๆประจุไฟฟ้า
 • สามารถใช้เวกเตอร์เป็นตัวช่วยในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
เวอร์ชัน 2.04

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปรนัย ฟิสิกส์
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
Using PhET in Electricity Unit การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Introduction to Static Electricity using Electric Field Hockey and Charges and Fields (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Electric Energy and Capacitance demonstrations (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การสาธิต ฟิสิกส์
Static Magnetic and Electric unit (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
Mapping Electric Fields การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Elyse Zimmer ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Electric Field Lab การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Siros Amini อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
Exploring Electric Potential, Electric Field and Distance Relationships การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Bruce Palmquist ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ วิทยาศาสตร์โลก
เคมี
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Julia Chamberlain อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
อื่นๆ เคมี
Charges Activity with Various Simulations ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Kathy Perkins, Carl Wieman ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
คำถามเชิงแนวคิด ฟิสิกส์
CARGAS Y CAMPOS ELÉCTRICOS JORGE ENRIQUE CASALLAS LOPEZ ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
อภิปรายแลกเปลี่ยน
การบ้าน
การสาธิต
ฟิสิกส์
Aprendizaje Activo + Simulación (laboratorio Virtual) Diego Fernando Becerra Rodríguez อุดมศึกษา-บทนำ ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Laboratorio Virtual Potencial Eléctrico Diego Fernando Becerra Rodríguez อุดมศึกษา-บทนำ การบ้าน
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ฟิสิกส์
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ เคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
Electric & Magnetic Fileds JanaLee Moses ม.ต้น การบ้าน
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
Remote
ฟิสิกส์
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
Electric Field vs Electric Potential Aubry Farenholtz ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ชี้แนะ
การสาธิต
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ฟิสิกส์
Relationship between electricity and magnetism Ashlee Michael ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Charges and Fields Lab John Wrigtht ม.ปลาย ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Lab: Electric Field & Electric Potential Largo อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
PHET Charges and Fields Activity Part 1 Nikki Folkerts ม.ปลาย ชี้แนะ ฟิสิกส์
Graphical Relationships in Electric Fields Mitzi Guhy ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Electric Field PhET Lab Amy Hayes ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Variación de la Intensidad del Campo Eléctrico en la Bisectriz de un dipolo Virginia M.D. อุดมศึกษา-ขั้นสูง ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Drawing Electric Field Lines and Electric Field Intensities Ben Gratton ม.ปลาย คำถามเชิงแนวคิด
Electrostatics Plotting Patrick Foley ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Electric Fields duane hansen ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Electrical Potentials Lab Kevin Sandusky ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Determinine Electric Field Relationships Bruce Palmquist ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Electric Field Lab David McVicker ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Electrostatics Simulation lab Pauline Seales ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Electric field - patterns and strength Geoff Phillips ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Electric Fields & Point Charges Josie Herman ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Electric fields Michael F. Gallo อุดมศึกษา-บทนำ ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Charges and Fields Exploration curt miller ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Equipotential Surfaces Lab Activity Jason Rott ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Introductie Lading, trui en ballon Jonas Voorzanger ม.ปลาย การสาธิต

ภาษา Download or Run Tips
Arabic All العربية Download Run now الشحنات والمجالات
Arabic (ซาอุดิอาระเบีย) All العربية (السعودية) Download Run now الشحنات والمجالات
Basque All Euskara Download Run now Kargak eta Eremuak
Belarusian All беларускі Download Run now Зарады і электрычныя палі
Bosnian All Bosanski Download Run now ELEKTRIČNA POLJA TAČKASTIH NAELEKTRISANJA
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Cargas e Campos
Bulgarian All български Download Run now Заряди и полета
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now 電荷及電場
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 电荷与电场
Croatian All hrvatski Download Run now Naboj i Električno polje
Czech All čeština Download Run now Náboj a pole
Danish All Dansk Download Run now Ladninger og felter
Dutch All Nederlands Download Run now charges-and-fields
English All English Download Run now Charges and Fields
Estonian All Eesti Download Run now Laengud ja väljad
Finnish All suomi Download Run now Varaukset ja kentät
French All français Download Run now Charges et champs
Galician All Gallegan Download Run now Cargas e Campos
Georgian All ქართული Download Run now მუხტები და ველები
German All Deutsch Download Run now Ladungen und Felder
Greek All Ελληνικά Download Run now Φορτία και πεδία
Haitian All Haitian Download Run now Chaj ak chan
Hebrew All עברית Download Run now מטענים ושדות
Hungarian All magyar Download Run now Ponttöltések erőtere és potenciálja
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Muatan dan Medan Listrik
Italian All italiano Download Run now Cariche e campi elettrici
Japanese All 日本語 Download Run now 点電荷と電界(Charges and Fields)
Kannada All Kannada Download Run now ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜ್
Kazakh All Kazakh Download Run now Оқтайды және егістіктер
Khmer All Khmer Download Run now បន្ទុក និង​ដែន
Korean All 한국어 Download Run now 하전과 전기장
Latvian All Latviešu Download Run now Lādiņi un lauki
Macedonian All македонски Download Run now Електрични полиња на точкести електрицитети
Marathi All मराठी Download Run now प्रभार आणि क्षेत्र
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Цэнэгүүд ба Орон
Persian All فارسی Download Run now بارها و میدان ها
Polish All polski Download Run now Ładunki i pola elektryczne
Romanian All română Download Run now Sarcini si Campuri Electrice
Russian All русский Download Run now Заряды и поля
Serbian All Српски Download Run now Електрична поља тачкастих наелектрисања
Slovak All Slovenčina Download Run now Elektrické pole nábojov
Slovenian All Slovenščina Download Run now Naboji in polje
Spanish All español Download Run now Cargas y Campos
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Cargas y Campos
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Cargas y Campos
Swedish All svenska Download Run now Laddningar och Fält
Tamil All Tamil Download Run now மின்மமும் புலங்களும்
Turkish All Türkçe Download Run now Yükler ve Alanlar
Turkmen All Turkmen Download Run now Zarýadlar we meýdanlar
Ukrainian All українська Download Run now Заряди і поля
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Điện tích và điện trường
เคิด (ตุรกี) All Kurdish (Turkey) Download Run now Barge û Navend

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Macromedia Flash 9 or later
OS X 10.9.5 or later
Macromedia Flash 9 or later
Macromedia Flash 9 or later

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Michael Dubson (developer/lead)