การทดลองกฎของเบียร์

การทดลองกฎของเบียร์ หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
 • กฎของ Beer (Beer's law)
 • สารละลาย
 • ความเข้มข้น
HTML5 Badge กลับไปสู่เวอร์ชัน HTML5

เนื้อหา

 • กฎของ Beer (Beer's law)
 • สารละลาย
 • ความเข้มข้น
 • โมลาริตี (Molarity)
 • แสง
 • การดูดกลืน
 • การถ่ายทอด
 • การเทียบความทึบแสง

คำอธิบาย

“แก้วที่หนากว่า เหล้าที่เข้มกว่า แสงที่น้อยกว่าถึงจะผ่านได้” ทำให้สีมีความเข้มข้นแล้วเจือจางสารละลายแล้วสืบเสาะว่ามีแสงที่ถูกดูดกลืนและส่องผ่านเท่าไหร่เมื่อใช้เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์แบบเสมือนจริง

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรและปริมาณตัวละลายต่อความเข้มข้นของสารละลายได้
 • อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสีของสารละลายและความเข้มข้นได้
 • ทำนายและอธิบายความเข้มข้นของสารละลายจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเติมหรือขจัด : น้ำ ตัวละลาย และ/หรือสารละลาย
 • คำนวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยโมลาริตี (mol/L)
 • ออกแบบขั้นตอนที่ทำให้ได้สารละลายที่มีความเข้มข้นที่กำหนดให้
 • ระบุได้เมื่อสารละลายอิ่มตัวและทำนายว่าความเข้มข้นของสารละลายจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเติมหรือขจัด :น้ำ ตัวละลาย และ/หรือสารละลาย
 • อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารละลายและความเข้มของแสงที่ถูกดูดกลืนและส่องผ่านได้
 • อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสง โมลาร์แอบซอบติวิตี้ ระยะทางที่แสงส่องผ่าน และความเข้มข้นในกฎของเบียร์
 • ทำนายว่าความเข้มของแสงที่ถูกดูดกลืนและส่องผ่านจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชนิดของสารละลาย ความเข้มข้นของสาร ความกว้างของภาชนะ หรือ แหล่งกำเนิดแสง และอธิบายเหตุผลได้
เวอร์ชัน 1.02

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Beer's Law Lab - Guided Inquiry Activity การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Susan Hendrickson, Julia Chamberlain อุดมศึกษา-บทนำ ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
Remote
เคมี
Investigation of a Solution’s Color (Qualitative and Quantitative) - Guided Inquiry Activity การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Ted Clark, Julia Chamberlain อุดมศึกษา-บทนำ ชี้แนะ เคมี
Beer's Law Warm-Up การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Julia Chamberlain ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การบ้าน เคมี
Investigación del color de una solución (cualitativa y cuantitativa) - Actividad de consulta guiada การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Ted Clark, Julia Chamberlain (Traducción de Mayra Tavares) อุดมศึกษา-บทนำ ชี้แนะ เคมี
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ ฟิสิกส์
ชีววิทยา
เคมี
วิทยาศาสตร์โลก
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Julia Chamberlain อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
อื่นๆ เคมี
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ เคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
Light and Atoms Lyric Portwood ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ชี้แนะ
อื่นๆ
ปฏิบัติการทดลอง
เคมี
ฟิสิกส์
Beer의 법칙 사용지침서(User Manual) 이화국(Wha Kuk Lee) อื่นๆ อื่นๆ
Beer's Law Lab: Introduction to Beer's Law Joel Barthel อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง อื่นๆ
เคมี

ภาษา Download or Run Tips
Arabic All العربية Download Run now قانون بير
Basque All Euskara Download Run now Beer-en Legea
Bosnian All Bosanski Download Run now Lаmber-Berov zаkon (Lambert-Beer)
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Lab Lei de Beer
Bulgarian All български Download Run now Закон на Беер
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now 比爾定律 (Beer's Law) 實驗
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 比尔定律实验室
Czech All čeština Download Run now Beerův zákon
Danish All Dansk Download Run now Beers lovlaboratorium
Dutch All Nederlands Download Run now Wet van Beer - Lab
English All English Download Run now Beer's Law Lab
French All français Download Run now Loi de Beer-Lambert
Galician All Gallegan Download Run now Lab Lei de Beer
Georgian All ქართული Download Run now ფოტოკოლორიმეტრიის ლაბორატორია
German All Deutsch Download Run now Lambert-Beer-Labor
Greek All Ελληνικά Download Run now Εργαστήριο του Νόμου του Beer
Hebrew All עברית Download Run now מעבדת חוק בר
Hungarian All magyar Download Run now Lambert–Beer-labor
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Hukum Beer
Italian All italiano Download Run now Esperienza della Legge di Beer
Japanese All 日本語 Download Run now ベールの法則実験室
Kazakh All Kazakh Download Run now Сыраның заңды зертханасы
Korean All 한국어 Download Run now Beer 법칙 실험
Macedonian All македонски Download Run now Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer)
Marathi All मराठी Download Run now बिअर्स नियमाची प्रयोगशाळा
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now Beer's lov laboratorium
Persian All فارسی Download Run now قانون آزمایشگاهی بیز
Polish All polski Download Run now Prawo Beera Lab
Russian All русский Download Run now Закон Бэра
Serbian All Српски Download Run now Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer)
Slovak All Slovenčina Download Run now Lambertov-Beerov zákon
Spanish All español Download Run now Laboratorio de la Ley de Beer
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Laboratorio de la Ley de Beer
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Laboratorio de la Ley de Beer
Swedish All svenska Download Run now Beers lag laboration
Tamil All Tamil Download Run now பீர் விதி ஆய்வகம்
Turkish All Türkçe Download Run now Beer Kanunu Deneyi
Turkmen All Turkmen Download Run now Ber kanuny
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Phòng thí nghiệm Định luật Beer

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Julia Chamberlain (lead)
 • Chris Malley (developer)
 • Kelly Lancaster
 • Emily B. Moore
 • Kathy Perkins
 • Piccolo2D
 • Jeffrey Bodwin
 • Molly Larsen