ลูกโป่ง กับ ไฟฟ้าสถิต

ลูกโป่ง กับ ไฟฟ้าสถิต หน้าจอของสถานการณ์จำลอง  ดาวน์โหลด  ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
  • ไฟฟ้ากระแสตรง
HTML5 Badge กลับไปสู่เวอร์ชัน HTML5

เนื้อหา

  • ไฟฟ้ากระแสตรง

คำอธิบาย

เหตุใดลูกโป่งถึงลอยมาติดกับเสื้อกันหนาวของเรา? จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเอาลูกโป่งถูกันกับเสื้อกันหนาวแล้วปล่อยให้ลูกโป่งลอยออกไปอย่างอิสระ? มาสำรวจประจุที่อยู่ในเสื้อกันหนาว, ลูกโป่ง, และฝาผนังกันนะ

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

  • อธิบายและวาดโมเดลในเนื้อหาไฟฟ้าสถิตได้ (การแลกเปลี่ยนประจุ, การเหนี่ยวนำ, การดูดและการผลักของประจุ และการนำประจุส่วนเกินออก)
เวอร์ชัน 1.16

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Inquiry Based Modeling Static Electricity การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ต้น
ม.ปลาย
Remote
การสาธิต
ปรนัย
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปรนัย ฟิสิกส์
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
ฟิสิกส์
Static Magnetic and Electric unit (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
การสาธิต
ฟิสิกส์
Balloons and Static Electricity for Middle School การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET PhET Middle School Team ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
เคมี
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
Electrical Charge Lab การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Dr. Wendy Adams ม.ต้น
ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Introduction to Electrostatics การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Karen King ม.ปลาย
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
เคมี
Balloons and Static Electricity การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET UTeach Middle School PhET Team ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง เคมี
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ ฟิสิกส์
เคมี
วิทยาศาสตร์โลก
ชีววิทยา
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Julia Chamberlain ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ เคมี
Charges Activity with Various Simulations ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Kathy Perkins, Carl Wieman อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
คำถามเชิงแนวคิด ฟิสิกส์
Eletricidade estática e Atrito Dennis Lima K-5 การสาธิต ฟิสิกส์
Guía de trabajo - Globos y electricidad estática Maria Camila Llorente Castro - Julio César Páez García K-5 ชี้แนะ ฟิสิกส์
Globos y electricidad estática_actividades de indagación Daniel Blanco ม.ปลาย
ม.ต้น
อุดมศึกษา-บทนำ
Remote
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
CARGAS ELÉCTRICAS Y FORMAS DE CARGAR UN CUERPO JORGE ENRIQUE CASALLAS LOPEZ ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
การสาธิต
การบ้าน
ฟิสิกส์
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
Movement of Charges - Static Electricity David Wirth ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
อภิปรายแลกเปลี่ยน
การบ้าน
Remote
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
NGSS MS-PS2-5 Aligned Rosemary Boardman ม.ต้น ชี้แนะ วิทยาศาสตร์โลก
Static Electricity: A Force to be Reckoned With Lauren Dykstra K-5 ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
Introduction to Current, Voltage, and Resistance Karen King ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Balloons and Electrostatics Student Guide Keith Duda ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
풍선과 정전기 SIM 사용지침서 이화국(Wha Kuk Lee) ม.ต้น
K-5
ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
เคมี
ฟิสิกส์
Electric Charge Basics Sarah Stanhope ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Exploring electric charges dorina kosztin ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
High School Exploratory Lab for Balloons and Static Electricity paul devoe ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Electrostatics Simulations: Introductory David Moutoux ม.ปลาย การบ้าน ฟิสิกส์
Exploring Static Electricity Katherine Frett ม.ปลาย การบ้าน ฟิสิกส์

ภาษา Download or Run Tips
Afrikaans All Afrikaans Download Run now Ballonne en Statiese Elektrisiteit
Albanian All shqip Download Run now Balonat dhe elektriciteti statik
Arabic All العربية Download Run now Balloons and Static Electricity
Arabic (ซาอุดิอาระเบีย) All العربية (السعودية) Download Run now Balloons and Static Electricity
Armenian All Armenian Download Run now Փուչիկը և էլեկտրաստատիկ լիցքերը
Basque All Euskara Download Run now Globoak eta Elektrizitate estatikoa
Belarusian All беларускі Download Run now Шарыкі і статычная электрычнасць
Bosnian All Bosanski Download Run now Baloni i statički elektricitet
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Balões e eletricidade estática
Bulgarian All български Download Run now Балони и статично електричество
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now 氣球和靜電引力
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 气球和静电
Croatian All hrvatski Download Run now Statički elektricitet
Czech All čeština Download Run now Balonek a statická elektřina
Danish All Dansk Download Run now Balloner og statisk elektricitet
Dutch All Nederlands Download Run now Ballonnen en statische elektriciteit
English All English Download Run now Balloons and Static Electricity
Estonian All Eesti Download Run now Õhupallid ja staatiline elekter
Finnish All suomi Download Run now Ilmapallot ja hankaussähköä
French All français Download Run now Ballons et Electricité statique
Galician All Gallegan Download Run now Globos e Electicidade Estática
Georgian All ქართული Download Run now ბუშტები და სტატიკური ელექტრობა
German All Deutsch Download Run now Ballons und statische Elektrizität
Greek All Ελληνικά Download Run now Μπαλόνια και στατικός ηλεκτρισμός
Hebrew All עברית Download Run now בלונים וחשמל סטטי
Hungarian All magyar Download Run now Léggömbök és a statikus elektromosság
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Balon dan listrik statis
Irish All Gaeilge Download Run now Balloons and Static Electricity
Italian All italiano Download Run now Elettricità statica
Japanese All 日本語 Download Run now 風船と静電気
Kannada All Kannada Download Run now ಬಲೂನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಯಿ ವಿದ್ಯುತ್
Kazakh All Kazakh Download Run now Әуе шар және статикалық электр
Khmer All Khmer Download Run now បាឡុង និង​​អគ្គិសនី​ស្តាទិច
Korean All 한국어 Download Run now 풍선과 정전기
Lao All Lao Download Run now ໝາກປຸມເປົ້າ ແລະ ໄຟຟ້າສະຖິດ
Latvian All Latviešu Download Run now Baloni un statiskā elektrība
Macedonian All македонски Download Run now Балони и статички електрицитет
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Шаар ба цахилгаан статик
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now Ballonger og statisk elektrisitet
Persian All فارسی Download Run now بادکنک و الکتریسته ی ساکن
Polish All polski Download Run now Balony i statyczne pole elektryczne
Portuguese All português Download Run now Balões e eletricidade estática
Romanian All română Download Run now Baloanele si Electricitatea Statica
Russian All русский Download Run now Шарики и статическое электричество
Serbian All Српски Download Run now Балони и статички електрицитет
Slovak All Slovenčina Download Run now Balón a statická elektrina
Slovenian All Slovenščina Download Run now Statična elektrika pri balonu.
Spanish All español Download Run now Globos y Electricidad Estática
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Globos y Electricidad Estática
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Globos y Electricidad Estática
Swedish All svenska Download Run now Ballonger och statisk elektricitet
Turkish All Türkçe Download Run now Balon ve Durgun Elektrik
Turkmen All Turkmen Download Run now Şarlar we statiki elektriklik
Ukrainian All українська Download Run now Електризація та взаємодія зарядів
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Bong bóng và tĩnh điện
เคิด (ตุรกี) All Kurdish (Turkey) Download Run now Pifdanik û Kehreba Ragirtî

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
  • Sam Reid (developer/lead)
  • Interviewer: Wendy Adams