Arithmetic

สถานการณ์จำลองนี้ยังไม่ถูกแปลเป็นภาษาไทย ท่านสามารถใช้งานได้แบบรุ่นภาษาอังกฤษ

Arithmetic หน้าจอของสถานการณ์จำลอง  ดาวน์โหลด  ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
  • การคูณ
HTML5 Badge กลับไปสู่เวอร์ชัน HTML5

เนื้อหา

  • การคูณ

คำอธิบาย

จำแม่สูตรคูณของท่านได้หรือไม่? ... ฉันเองก็ไม่เช่นเดียวกัน มาปัดฝุ่นความเข้าใจเกี่ยวกับการคูณ, การหาร, และทักษะเกี่ยวกับแฟคเตอร์ผ่านการเล่นเกมส์ที่น่าตื่นเต้นนี้กันดีกว่า ขอย้ำว่าการใช้เครื่องคิดเลขไม่ถูกอนุญาตสำหรับการเล่นเกมนี้นะ!

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

  • Explain how the multiplication tables help understand multiply, factor and divide.
  • Increase accuracy in multiplying, factoring and dividing.

Standards Alignment

Common Core - Math

3.OA.A.1
Interpret products of whole numbers, e.g., interpret 5 × 7 as the total number of objects in 5 groups of 7 objects each. For example, describe a context in which a total number of objects can be expressed as 5 × 7.
3.OA.A.2
Interpret whole-number quotients of whole numbers, e.g., interpret 56 ÷ 8 as the number of objects in each share when 56 objects are partitioned equally into 8 shares, or as a number of shares when 56 objects are partitioned into equal shares of 8 objects each. For example, describe a context in which a number of shares or a number of groups can be expressed as 56 ÷ 8.
3.OA.A.4
Determine the unknown whole number in a multiplication or division equation relating three whole numbers. For example, determine the unknown number that makes the equation true in each of the equations 8 × ? = 48, 5 = _ ÷ 3, 6 × 6 = ?
3.OA.B.5
Apply properties of operations as strategies to multiply and divide.2 Examples: If 6 × 4 = 24 is known, then 4 × 6 = 24 is also known. (Commutative property of multiplication.) 3 × 5 × 2 can be found by 3 × 5 = 15, then 15 × 2 = 30, or by 5 × 2 = 10, then 3 × 10 = 30. (Associative property of multiplication.) Knowing that 8 × 5 = 40 and 8 × 2 = 16, one can find 8 × 7 as 8 × (5 + 2) = (8 × 5) + (8 × 2) = 40 + 16 = 56. (Distributive property.)
3.OA.B.6
Understand division as an unknown-factor problem. For example, find 32 ÷ 8 by finding the number that makes 32 when multiplied by 8.
3.OA.C.7
Fluently multiply and divide within 100, using strategies such as the relationship between multiplication and division (e.g., knowing that 8 × 5 = 40, one knows 40 ÷ 5 = 8) or properties of operations. By the end of Grade 3, know from memory all products of two one-digit numbers.
3.OA.D.9
Identify arithmetic patterns (including patterns in the addition table or multiplication table), and explain them using properties of operations. For example, observe that 4 times a number is always even, and explain why 4 times a number can be decomposed into two equal addends.
เวอร์ชัน 2.03

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Juego de Aritmética (Basado en Indagación) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein, traducido por Diana López ม.ต้น
ม.ปลาย
การบ้าน
ชี้แนะ
คณิตศาสตร์
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ วิทยาศาสตร์โลก
ชีววิทยา
เคมี
ฟิสิกส์
곱셈 나눗셈 연습 SIM 사용설명서 이화국(Wha Kuk Lee) K-5
ม.ต้น
คำถามเชิงแนวคิด
การสาธิต
การบ้าน
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
ARITHMETIC_DIVISON Arlete Cabral K-5 ปฏิบัติการทดลอง คณิตศาสตร์
OBJETO DE APRENDIZAGEM: ARITHMETIC Arlete Moura de Oliveira Cabral e Maria Cleide da Silva Barroso K-5 ชี้แนะ คณิตศาสตร์
Operações Aritméticas Fundamentais Georgyana Cidrão; Francisco Régis Vieira Alves K-5 ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
คณิตศาสตร์
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ เคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
Math facts - Using the Multiplication Chart Tapan Sarkar ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง คณิตศาสตร์
Back to the Basics Nyetta Abernathy ม.ต้น
K-5
ม.ปลาย
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
คณิตศาสตร์
Discovering divisibility rules Stacy Larson ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง คณิตศาสตร์

ภาษา Download or Run Tips
Afrikaans All Afrikaans Download Run now Rekenkunde
Albanian All shqip Download Run now Aritmetika
Amharic All Amharic Download Run now የሒሳብ ስሌቶች
Arabic All العربية Download Run now arithmetic
Arabic (ซาอุดิอาระเบีย) All العربية (السعودية) Download Run now arithmetic
Basque All Euskara Download Run now Aritmetika
Bosnian All Bosanski Download Run now ARITMETIKA
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Aritmética
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now 算數
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 算术
Croatian All hrvatski Download Run now Aritmetika
Danish All Dansk Download Run now Aritmetisk
Dutch All Nederlands Download Run now Rekenen
Estonian All Eesti Download Run now Aritmeetika
French All français Download Run now Arithmétique
Georgian All ქართული Download Run now არითმეტიკა
German All Deutsch Download Run now Rechnen
Greek All Ελληνικά Download Run now Αριθμητικός
Hebrew All עברית Download Run now חשבון
Hungarian All magyar Download Run now Szorzótábla játék
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Aritmatika
Italian All italiano Download Run now tabelline
Japanese All 日本語 Download Run now 計算
Kazakh All Kazakh Download Run now Арифметика
Korean All 한국어 Download Run now 곱셈 나눗셈 연습
Latvian All Latviešu Download Run now Aritmētika
Macedonian All македонски Download Run now АРИТМЕТИКА
Marathi All मराठी Download Run now अंकगणित
Persian All فارسی Download Run now حساب
Polish All polski Download Run now Arytmetyka
Romanian All română Download Run now Aritmetica
Russian All русский Download Run now Арифметика
Serbian All Српски Download Run now АРИТМЕТИКА
Slovak All Slovenčina Download Run now Aritmetika
Spanish All español Download Run now Aritmética
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Aritmética
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Aritmética
Swahili All Swahili Download Run now Hesabu
Swedish All svenska Download Run now Matteräkning
Turkish All Türkçe Download Run now Aritmetik
Turkmen All Turkmen Download Run now Arifmetika
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Số học

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Macromedia Flash 9 or later
OS X 10.9.5 or later
Macromedia Flash 9 or later
Macromedia Flash 9 or later

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
  • Michael Dubson (developer/lead)
  • Trish Loeblein