Pràctica llei d'Ohm


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Pràctica llei d'Ohm
คำบรรยาย Pràctica llei d'Ohm on aplicar competències bàsiques de representació gràfica i interpretació.
วิชา ฟิสิกส์, อื่นๆ
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, การอภิปรายแลกเปลี่ยน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Catalan
คำสำคัญ Ohm
สถานการณ์จำลอง กฏของโอห์ม (HTML5)


ผู้เขียน Nil Toro
อีเมลล์ติดต่อ niltoro@santgervasi.org
โรงเรียน/หน่วยงาน Escola Sant Gervasi
ส่งข้อมูลแล้ว 3/12/2019
อัพเดทข้อมูลแล้ว 3/12/2019