Função Polinomial do 1º grau com o auxílio do OA Construtor de Funções


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Função Polinomial do 1º grau com o auxílio do OA Construtor de Funções
คำบรรยาย
วิชา คณิตศาสตร์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท การบ้าน, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ใช่
ภาษา Portuguese
คำสำคัญ Função polinomial do 1º grau. Objeto de Aprendizagem
สถานการณ์จำลอง Function Builder (HTML5)


ผู้เขียน Francisco Hedyleno Coelho Bezerra e Francisco Regis Vieira Alves
อีเมลล์ติดต่อ hedy.cb@hotmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน IFCE
ส่งข้อมูลแล้ว 15/10/2019
อัพเดทข้อมูลแล้ว 15/10/2019