Guía de aprendizaje "La Materia y sus estados"


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Guía de aprendizaje "La Materia y sus estados"
คำบรรยาย
วิชา เคมี
ระดับ K-5
ประเภท การบ้าน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Spanish
คำสำคัญ estados materia
สถานการณ์จำลอง สถานะของสาร


ผู้เขียน Lilibeth Jara
โรงเรียน/หน่วยงาน UCSH
ส่งข้อมูลแล้ว 17/7/2019
อัพเดทข้อมูลแล้ว 17/7/2019